KD:n puoluekokous ei hyväksynyt sääntömuutosta Raamattu-sanasta vaan palautti sen uudelleen muotoiltavaksi

27.8.2023 klo 13:52 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puoluekokous päätti lähettää puolueen sääntöjä koskevan toisen pykälän kirjauksen uudelleen valmisteluun. Raamattu-sanasta syntyi puoluekokouksessa kiperä keskustelu, ja sääntöuudistuksen kirjaus koettiin epäonnistuneeksi.

Raamattu-sanaa ei olla poistamassa puolueen säännöistä Joensuun puoluekokouksessa vaan kirjaus lähetettiin takaisin puoluehallitukselle uudelleen muotoiltavaksi.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah piti päätöstä järkevänä ja ainoana oikeana tässä tilanteessa.

– Tämä on järkevää, sillä saimme puoluekokousedustajilta myös selkeitä ja hyviä muotoiluesityksiä, joita puoluehallitus voi työstää eteenpäin.

Säännöt eivät sallineet puoluekokousedustajille mahdollisuuksia muokata sääntöuudistukseen kirjattua tekstiä. Se tuli vain joko hylätä tai hyväksyä. Nyt se lähetettiin uudelleen muotoiltavaksi eli käytännössä uudistuksen kirjaus ei sellaisenaan enää tule seuraavan puoluekokouksen käsiteltäväksi.

Puoluekokousedustaja Jani Andersson ehdotti ensimmäisenä asian palauttamista takaisin puoluehallitukselle.

Puolueen sääntöuudistusta vetänyt työryhmä päätyi esittämään puoluehallituksen siivittämänä Raamattu-sanan poistamista puolueen säännöistä. Sen sijaan periaateohjelmassa Raamattu, ja sen pohjalta nousevat kristilliset arvot ja ihmiskuva, säilyisivät.

Puoluekokouksesta poisjäänyt kansanedustaja Päivi Räsänen nosti huolen ensimmäisenä esiin facebook-päivityksessään, joka oli julkaistu perjantaina, puoluekokouksen alla. Sairastumisen vuoksi Joensuun puoluekokouksesta poisjäänyt Räsänen vetosi puoluekokousväkeen, jotta Raamattu-sana säilyisi säännöissä.

– Puolueen tarkoitusta koskevasta pykälästä ehdotetaan poistettavaksi sana ”Raamattu” luonnehdittaessa toiminnan perustaa kristillisten arvojen pohjalta. Vetoan puoluekokousedustajiin, että tätä sanaa ei poistettaisi, sillä se kertoo selkeämmin, mihin kristilliset arvot perustuvat, Räsänen kirjoitti.

Puolueen puheenjohtaja Sari Essayah puolestaan korosti, että periaateohjelma määrittää puolueen toiminnan periaatteet ja sieltä Raamattu-sana, kristillinen ihmiskuva ja kristilliset arvot eivät ole kadonneet minnekään.

Myöskään sääntötyöryhmän jäsen Jouko Jääskeläinen ei löytänyt asiasta huolen aiheita.

Puoluekokousväkeä esitys jakoi kahteen leiriin. Enemmistö käytetyistä puheenvuoroista oli kuitenkin uudistukselle kriittisiä.

Raamattu-sanaa koskevan sääntöuudistuksen kumoamista esitti ensimmäisenä puoluekokousedustaja Harri Latvala.

Ylös