– On järkevämpiä ja tehokkaampia tapoja auttaa huumeriippuvaisia kuin käyttöhuoneet, Mika Poutala sanoo

13.9.2023 klo 17:30 Eduskunta Samuli Rissanen

– Suomessa opioidien yliannostukset ovat vain hyvin pieni osa huumekuolemia, joten suhteutettuna hyötyyn käyttöhuoneiden perustaminen ei ole järkevin tapa, KD:n kansanedustaja Mika Poutala muistuttaa.

Eduskunnassa on tänään käyty vilkas keskustelu eduskuntaan kesäkuussa jätetystä kansalaisaloitteesta, jossa vaaditaan valvottuja käyttötiloja huumeita käyttäville. Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että eduskunta käynnistää lainvalmistelun huumausaineiden käyttötilakokeilusta. Aloite keräsi 55 164 allekirjoitusta.

Aihetta pohjustaneessa lähetekeskustelussa kristillisdemokraattien Uudenmaan kansanedustaja Mika Poutala muistutti, että käyttöhuoneet eivät välttämättä vähennä yliannostuskuolemia. Hän viittasi THL:n raporttiin, jossa asia todetaan.

Syynä se, että huumeiden käyttökulttuuri on Suomessa toisenlainen kuin vaikkapa muualla Euroopassa. Muissa maissa pääasiallisia myrkytyskuolemien aiheuttajia ovat opioidit kuten heroiini ja vahvat synteettiset opioidit kuten fentanyyli.

Suomessa myrkytyskuolemia aiheuttaa pitkävaikutteisen buprenorfiinin ja keskushermostoa lamauttavien aineiden samanaikainen käyttö, jossa vaarallinen myrkytys tapahtuu hitaasti useiden tuntien kuluttua.

– Todennäköisesti henkilö olisi jo poistunut näistä käyttöhuoneita siinä vaiheessa, Poutala totesi.

Valtion rajallisilla resursseilla ei voi sohia sinne tänne.

Hän muistutti, että on olemassa käyttöhuoneita parempia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja, joita THL:n raportissakin on mainittu useita. Monet niistä olisi helppo ottaa käyttöön nopealla aikataululla.

– Palveluiden saatavuutta pitää parantaa ja kynnystä madaltaa. On hyvä muistaa, että päihderiippuvuus on sairaus, siksi on vahingollista syyllistää käyttäjiä. Pikemminkin käyttäjien luottamusta yhteiskunnan apuun tulisi vahvistaa, Poutala sanoi.

Hän mainitsee myös liikkuvan, kadulle jalkautuvan terveysneuvonnan ja etsivän työn.

Kristillisdemokraattien puheenvuoroja keskustelussa pitäneet kansanedustajat, Päivi Räsänen ja Mika Poutala totesivat molemmat, että nykyinen päihdehoitojärjestelmä on keskittynyt pitkälti päihteiden käytön haittojen vähentämiseen eikä riippuvuudesta toipumiseen. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa hoidon tavoitteena on täysi päihteettömyys. Sitä myötä myös kuolleisuusluvut ovat muissa Pohjoismaissa huomattavasti Suomen lukuja pienemmät.

Poutala muistuttaa, että hallitusohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota nuorten huumeidenkäytön ehkäisyyn ja nuorten huumekuolemien vähentämisen toimenpiteisiin.

Tällä hetkellä Suomi pitää valitettavasti kärkipaikkaa nuorten, alle 25-vuotiaiden huumekuolemissa.

– Pidänkin tärkeänä, että hallitusohjelma kirjaukset toipumiseen tähtäävän lääkkeettömän hoidon lisäämisestä otetaan tosissaan. Valtion rajallisilla resursseilla ei voi sohia sinne tänne. Siksi onkin keskityttävä hyväksi havaittuihin keinoihin, laitettava panoksia sinne, missä ne saavat vaikuttavaa tulosta aikaiseksi. Emmehän halua pelastaa vain muutamia vaan käyttää rajatut resurssimme niin että voimme auttaa mahdollisimman monia, Poutala kiteytti.

Ylös