”Miten varmistetaan yritysten tasapuolinen kohtelu?” – Peter Östman pitää Suomen sallivaa suhtautumista poliittisiin työtaisteluihin poikkeuksellisena

19.10.2023 klo 18:55 Eduskunta Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien Peter Östman kiinnitti eduskunnan torstaisella kyselytunnilla huomiota Suomen lainsäädännön rajoittamattoman sallivaan suhtautumiseen poliittisiin työtaisteluihin.

Östman muistutti, että Suomen tilanne on kansainvälisesti poikkeuksellista.

– Poliittiseen päätöksentekoon tulisi kuitenkin vaikuttaa ennen kaikkea vaaleilla. Hallitusohjelmassa olemme sopineet, että uudistamme työrauhalainsäädäntöä, hän totesi.

Östman arvioi mediatietojen perusteella että ay-liikkeet haluaisivat säännöstelymallin, jossa oikeus myötätuntotyötaisteluihin olisi huomattavasti laajempi työrauhavelvollisuuden ulkopuolella eli niillä yrittäjillä, jotka eivät kuulu työnantajajärjestöön, verrattuna niihin yrityksiin, jotka kuuluvat johonkin järjestöön, eli niihin, jotka ovat työrauhavelvollisuuden piirissä.

– Miten varmistetaan, että yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti tässä hankkeessa riippumatta siitä, onko yritys järjestäytynyt tai järjestäytymätön

– Miten varmistetaan, että yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti tässä hankkeessa riippumatta siitä, onko yritys järjestäytynyt tai järjestäytymätön, hän kysyi.

Työministeri Arto Satosen mukaan hallituksen tavoitteena on pitkälti saada järjestäytyneet ja järjestäytymättömät yritykset samalle viivalle. Tämä näkyy esimerkiksi paikallisen sopimisen edistämisessä, missä tämä on keskeinen kysymys.

– On kuitenkin myös niin, että kun tätä työrauhalainsäädäntöä nyt työryhmä on valmistellut ja saamme sen lausuntokierrokselle ihan muutaman päivän sisällä, niin siinä tulee huomioida ja on huomioitu hyvin vahvasti se, mitä erilaiset kansainväliset sopimukset sanovat, ja miten ne mahdollistavat tämän työrauhalainsäädännön muuttamisen.

– Tämä on ymmärtääkseni ollut tärkeää myös työmarkkinaosapuolille, että nämä kansainväliset asiat huomioidaan. Ja siinä sitten yksityiskohdat tarkentuvat, kun tässä asiassa mennään eteenpäin. Kaikkineen kuitenkin kyse on siitä, että nyt poliittisten lakkojen osalta me siirrymme kohti pohjoismaista käytäntöä, Satonen vastasi.

Ylös