KD-puoluevaltuuston puheenjohtaja Riitta Kuismanen: ”Matalan syntyvyyden Suomessa perheiden tukeminen on kustannusvaikuttavaa”

20.10.2023 klo 17:29 Politiikka Kristiina Kunnas

Puoluevaltuuston puheenjohtaja Riitta Kuismanen on sitä mieltä, että Kristillisdemokraateista voi hyvin rakentaa Suomen johtavan perhe- ja hyvinvointipuolueen. Samaa tavoittelee myös puolueen puheenjohtaja Sari Essayah.

KD:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Riitta Kuismanen on myös Pirkkalan kunnanvaltuutettu ja Pirkanmaan aluevaltuutettu. Häntä kiinnosti yhteiskunnallinen osallistuminen jo 18-vuotiaasta.

– Nykyisin se on osa omaa identiteettiä.

Minkälaisiin seikkoihin hyvinvointi- ja perhepolitiikassa tulisi niin sanotussa KD-Suomessa panostaa selvästi isommin?

– Meillä on Suomessa tällä hetkellä kolme haastavaa ongelmaa ja ne ovat kytköksissä toisiinsa: kasvava työvoimapula, syntyvyyden romahtaminen ja huoltosuhteen raju heikkeneminen; eli yhä pienenevän työikäisen väestön on tulevaisuudessa kyettävä huolehtimaan yhä kasvavasta ikääntyneiden joukosta.

– Joten perheiden tärkeää tehtävää uuden sukupolven kasvattamisessa on tuettava ja kannustettava. Se on sekä inhimillistä että kustannusvaikuttavaa, Kuismanen vastaa.

Kuismanen on Ismo Portinin haastateltavana Radio Deissä kuultavassa KD-Kompassi -ohjelmassa lauantaina 21. lokakuuta.

– Haluan nostaa esiin muutaman perhepolitiikkaan liittyvän kirjauksen, jotka saimme hallitusneuvotteluissa.

– Ensinnäkin työn ja perheen yhteensovittamista on edistettävä. Tämä on tosi tärkeä kirjaus. Kun kerran työvoiman saatavuus vähenee, niin silloin etulyöntiasema on sellaisilla työnantajilla, jotka joustavat perheiden tarpeiden mukaan ja esimerkiksi työaikojen tai vapaiden järjestelyissä.

Kun kerran työvoiman saatavuus vähenee, niin silloin etulyöntiasema on sellaisilla työnantajilla, jotka joustavat perheiden tarpeiden mukaan ja esimerkiksi työaikojen tai vapaiden järjestelyissä.

– Saimme hallitusohjelmaan myös sellaisen kirjauksen, että vanhemmuuden kustannusten jakautuminen on saatava tasaisemmaksi molempien vanhempien työnantajien kesken. Sitäkin edistämme. Matalan kynnyksen perhepalveluita kehitetään ja huomioidaan myös parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen, mikä on tosi tärkeä asia, Kuismanen muistuttaa.

Myös taloustilanteeseen saatiin korjauksia.

– Niitä tuli paljonkin. Saatiin varmistettua, että näissä niin sanotusti säästötalkoissa kotihoidontukeen ja lapsilisään ei kosketa, päinvastoin lapsilisää nostetaan alle kolmevuotiailta ja monilapsisissa perheissä yksinhuoltajakorotusta ja opiskelijoiden huoltajakorotusta parannetaan, ja lisäksi yksityisen kotihoidon tukea korotetaan.

– Verotuksen lapsivähennys toteutuu, se on asia, jota KD on pitkään ajanut, Kuismanen huomauttaa.

Syntyvyys on romahtanut historiallisen alas.

– Samanaikaisesti lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt hälyyttävästi. Täytyy muistaa, ettei pahoinvointi nouse tyhjästä, ja että hyvinvointi lähtee ihan varhaisvuosista ja lapsuudesta. Joten emme näe panostamista lapsiin ja perheisiin kustannuksena vaan se on itse asiassa investointi tulevaisuuteen. Miten hyvin meidän lapset voivat tänään kertoo sen, minkälainen yhteiskunta on huomenna.

Miten hyvin meidän lapset voivat tänään kertoo sen, minkälainen yhteiskunta on huomenna.

KD julkaisi vuonna 2022 soten korjaussarjan. Miten tämä KD:n sote-korjaussarja osuu tämänhetkiseen hyvinvointialueiden tilanteeseen?

– Rohkenisin väittää, että että jos nämä soten korjaussarjan ratkaisuehdotukset olisi silloin otettu tosissaan ja niitä olisi noudatettu, ei hyvinvointialueiden taloustilanne olisi tällaisessa haastavassa tilanteessa, Kuismanen arvioi.

– Sotehan oli vasta raamit. Näiden varsinaisten tavoitteiden toteuttaminen jäi hyvinvointialueille tilanteessa, jossa henkilöstöpula on kriisiytynyt ja talous yskii.

– KD varoitti voimakkaasti vuokratyövoiman kasvavasta käytöstä. Siihen olisi pitänyt puuttua jo ennakoivasti. Nyt alueet joutuvat maksamaan jopa kolminkertaisia kustannuksia keikkatyöläisille. Haasteena on se, että vaihtuvat hoitajat ja lääkärit vaarantavat pysyvät hoito- ja palvelusuhteet, ja tämä osaltaan lisää kustannuksia ja synnyttää myös niin sanottua häiriökysyntää, Kuismanen listaa.

KD:n yksi tärkeä tavoite on rakentaa pysyviä hoito- ja palvelussuhteita erityisesti niille, joilla on paljon erilaisia palveluntarpeita.

KD varoitti hallitusneuvotteluissa myös, että sotesta on tulossa menoautomaatti ellei näihin rahoituksiin ja määräytymisperusteihin puututa.

– Edellisen hallituksen sotemallista puuttuivat riittävät taloudelliset kannusteet perusasioihin eli ennaltaehkäisevään toimintaan sekä kustannusten hillintään.  Onhan se niin, että jos hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ei panosteta, mitkään rahat eivät tule riittämään.

– Olen sitä mieltä, että KD:n korjaussarja on edelleen erittäin relevantti ja toimiva. Toivon, että asioihin puututaan. Siellä on ratkaisuesityksiä myös talouden ja henkilöstöpulan haasteisiin.

KD-Kompassi Radio Deissä lauantaisin – uusinta maanantaisin

Kristillisdemokraattien puoluevaltuuston puheenjohtaja Riitta Kuismanen haastateltavana KD-Kompassi -ohjelmassa lauantaina 21. lokakuuta klo 12.50, uusinta maanantaina 23.10. klo 22.40. Jälkikuunneltavissa: Spotify/kristillisdemokraatit

KD-Kompassi on yhteiskunnallinen ohjelma, jota Kristillisdemokraatit on tuottanut ja kustantanut vuodesta 2008 lähtien. Toimittajina vuorottelevat KD:n hallintopäällikkö Ismo Portin, KD-Lehten politiikan toimittaja Samuli Rissanen ja päätoimittaja Kristiina Kunnas sekä KD-eduskuntaryhmän pääsihteeri Merja Eräpolku.

 

KD:n soten korjaussarja 2022

Riitta Kuismasen KD-Kompassi -ohjelmassa mainitsema ja edelleen toimivaksi toteama KD:n soten korjaussarja 2022 luettavissa täällä

 

Riitta Kuismanen valittiin Joensuun puoluekokouksessa elokuun lopulla uudelle kaksivuotiskaudelle Kristillisdemokraattien puoluevaltuuston puheenjohtajana.

Ylös