Ikäihmisten kotipalveluihin ja omaishoitoon tarvitaan pikaisia parannuksia, Päivi Räsänen vaatii

20.11.2023 klo 11:34 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustaja, aluevaltuutettu ja lääkäri Päivi Räsänen vaati Hämeen KD-piirin syyskokouksessa Janakkalassa pitämässä poliittisessa katsauksessaan kohennusta ikäihmisten palveluihin.

Räsänen muistutti, että Marinin hallituksen viimeisen työvuoden aikana vanhusten kotihoidon asiakaskäyntien määrä kääntyi laskuun, sillä niitä tehtiin lähes kaksi miljoonaa vähemmän kuin edellisvuonna. Myös vanhusten kotihoidossa sote-koulutettujen työntekijöiden rekrytoinnit vähenivät 18 prosenttia.

Moni ikäihminen joutuukin tällä hetkellä asumaan kotona liian huonokuntoisena. Osa heistä kokee jääneensä kotiinsa vangiksi. Räsäsen mukaan tarvitaan ympärivuorokautisia hoivapaikkoja, mutta myös kevyempää yhteisöllistä asumismuotoa, josta on saatu hyviä kokemuksia.

– Monet ikäihmiset kärsivät yksinäisyydestä, ja yhteisöllisessä asumisessa olisi mahdollista saada ikätovereiden seuraa sekä tukiverkostoja.

– Monet ikäihmiset kärsivät yksinäisyydestä, ja yhteisöllisessä asumisessa olisi mahdollista saada ikätovereiden seuraa sekä tukiverkostoja.

Hyvinvointialueiden pitäisi Räsäsen mielestä kartoittaa kotihoidon tilanne alueellaan mahdollisimman nopeasti. Tuotetun kotihoidon määrän pitäisi päinvastoin kasvaa vanhusväestön määrän noustessa. Kotipalveluihinkin tarvitaan lisäksi kevyempiä ratkaisuja.

– Järjestöt, seurakunnat ja myös uusia, innovatiivisia ratkaisuja kehittävät yritykset on otettava vanhusten turvallisen kotona asumisen huolehtimiseksi mukaan. Nuoria ihmisiä on rekrytoitu lyhytkoulutuksilla senioriavustajiksi auttamaan arkisissa askareissa, tuomaan seuraa ja kaveriksi ulkoiluun.

Yhtenä ratkaisuna olisi ikäihmisten neuvolapalveluiden kehittämien ja vakiinnuttaminen koko Suomeen.

– Uupuville omaishoitajille tarvitaan kiireellisesti tukea. He tarvitsevat kotipalveluja tuekseen, koska monet omaishoitajat ovat itsekin iäkkäitä, Räsänen sanoi.

Hallitus on sitoutunut tekemään puoliväliriiheen mennessä omaishoitolain kokonaisuudistuksen, jossa huomioidaan työ- ja eläkeikäisten omaishoitajien erityistarpeet, omaishoidon vapaiden käytön esteet sekä muu tuen tarve.

– Myös kansalaisyhteiskunnassa tarvitaan heräämistä vanhusten avun tarpeeseen. Jokainen meistä on lähimmäinen ympärillämme eläville vanhuksille, Räsänen muistutti.

Ylös