KD Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun piiri ei hyväksy Oulaskankaan ja Raahen sairaaloiden toimintojen alasajoa

20.11.2023 klo 10:53 Politiikka Samuli Rissanen

KD Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun piirin puheenjohtajana jatkaa Leena Askeli Kempeleestä. Varapuheenjohtajan jatkaa Matti Heikkinen Oulaisista. Piiri otti syyskokouksessaan kantaa hyvinvointialueiden rahoitusongelmiin.

– Hyvää tarkoittava lainsäädäntö hoitotakuun kiristämisineen ajaa hyvinvointialueet yhä paheneviin ongelmiin. Pula vakituisesta työsuhteisesta henkilöstöstä johtaa kalliisiin ostopalveluihin, ja ansiokuilujen kasvaessa vakituisen henkilöstön pontimet työpaikan vaihtoon tai ammatinharjoittajaksi ryhtymiseen kasvavat, piirin kannanotossa todetaan.

Vähenevillä resursseilla pitäisi jatkossa saada enemmän aikaan. Tämän ei välttämättä tarkoita  terveydenhuollossa enemmän suoritteita eikä parempia hoitotuloksia.

– Kun on vain niukkuutta jaettavaksi, pitää keskittyä olennaiseen ja selvittää, mikä on riittävän hyvä hoidon taso, jolla turvataan kaikkien hoitoon pääsy.

– Kun on vain niukkuutta jaettavaksi, pitää keskittyä olennaiseen ja selvittää, mikä on riittävän hyvä hoidon taso, jolla turvataan kaikkien hoitoon pääsy. On tehtävä päätöksiä siitä, mitkä ovat julkisen terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioon sekä hoitoon pääsyn kriteerit ja missä asioissa potilaat voivat halutessaan hoidattaa itseään yksityissektorilla, piirihallitus arvioi.

Osalla erikoisaloista tällaisia on jo määritettykin valtakunnallisesti. Ostopalveluiden ja ulkoistusten osalta on varmistuttava hoidon jatkuvuudesta. Palvelusetelit ovat yksi vaihtoehto keinovalikoimassa hoitoon pääsyn turvaamiseksi.

KD:n Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun piiri muistuttaa niin ikään, että osaava ja koulutettu henkilöstö on työnantajan paras resurssi, josta on syytä pitää kiinni.

– Onkin erittäin tärkeää huolehtia vakituisen henkilöstön työssäjaksamisesta. Uudistuksia tehtäessä on muistettava, että tehtäviä lisättäessä on jotain aiempia tehtäviä jätettävä pois, ja priorisoitava byrokratian sijaan varsinaiset työtehtävät ihmisten parissa.

– Digitaalisia apuvälineitä on käytettävä silloin, kun ne tukevat työn suorittamista. Niistä paikoista, joissa työn taloudellisuus ja tehokkuus suoritteisiin ja henkilöstömääriin nähden on hyvä, on otettava muualla mallia.

Oulaisissa 18.11. kokoontunut KD-piirin syyskokous ei hyväksy Oulaskankaan ja Raahen sairaaloiden toimintojen alasajoa.

– Suomessa on jo pitkään pyritty siihen, että kansalaisilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet tasalaatuisiin terveyspalveluihin. Onpa keskussairaaloiden toimintaankin puututtu valtion taholta sen vuoksi, että hoidon laatua on haluttu yhtenäistää. Pohjois-Suomessa meillä on pitkät välimatkat, ja täällä on otettava huomioon hoidon laadullisen tasa-arvon lisäksi myös hoitoon pääsyn alueellinen tasa-arvo.

Ylös