EU-komissio ehdottaa suden suojeluaseman alentamista- Sari Essayah sanoo aktiivisen vaikuttamisen tuottaneen tulosta

21.12.2023 klo 15:24 Politiikka Samuli Rissanen

Ministeri Sari Essayah pitää EU-komission ehdotusta suden suojeluaseman alentamisesta erittäin tervetulleena ja katsoo, että ilmoitus kannustaa jatkamaan aktiivista vaikuttamista EU:n suurpetopolitiikkaan sekä edistämään kansallisia toimia.

Euroopan komissio on ilmoittanut tekevänsä ehdotuksen neuvostolle suden suojeluaseman muuttamisesta tiukasti suojellusta suojeltuun asemaan. Ehdotus nojaa analyysiin susista EU:n alueella.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sanoo, että komission ehdotus on erittäin tervetullut ja antaa toiveita siitä, että EU-lainsäädännön luoma suurpetopolitiikan konkelo viimein laukaistaan.

– Jatkamme aktiivista vaikuttamistyötä keskeytyksettä EU:n suuntaan. Edistämme samalla myös kansallisia toimia niin kannanhoidollisen metsästyksen kuin sujuvampien vahinkoperusteisten poikkeuslupakäytäntöjen turvaamiseksi. Tätä edistävä työryhmä perustetaan ministeriössä heti tammikuussa, Essayah linjaa.

Komissio pyytää ehdotuksestaan jäsenmaiden kantoja suden suojelutason muuttamisesta niin sanotun Bernin sopimuksen nojalla. Komissio nojaa ehdotuksessaan 20.12. julkaistuun analyysiin susien tilasta EU:n alueella.

Essayah kiittää suomalaisia sidosryhmiä aktiivisesta osallistumisesta komission syksyiseen kyselyyn. Suomesta lähti komissiolle ministeriön vastaus mukaan lukien yli 1500 vastausta, joista 74 prosenttia tuki suden suojelustatuksen muuttamista.

– Tämä on vahva viesti komission suuntaan, ministeri sanoo.

Komission ehdotuksessa korostetaan Essayahin mukaan jäsenmaiden roolia sekä sosioekonomisten vaikutusten huomioimista susipolitiikassa.

– Viesti on hyvä kuulla myös kotimaassa käynnissä olevissa prosesseissa. Ehdotus koskee sutta, mutta Suomen kannalta keskeistä on vaikuttaa EU-lainsäädäntöön myös muiden suurpetojen osalta, Essayah arvioi.

EU:n alueella elää yli 20 000 sutta. Suojelumenestyksen kääntöpuolena ovat lisääntyneet suden aiheuttamat vahingot etenkin kotieläimille sekä susien läsnäolosta koettu uhka.

Ylös