Valtakunnansyyttäjä haki valituslupaa Päivi Räsäsen hovioikeudesta saamaan vapauttavaan tuomioon – Räsänen sanoo olevansa valmis jatkamaan taistelua

12.1.2024 klo 16:12 Politiikka Samuli Rissanen

– Olen valmis puolustamaan sananvapautta myös korkeimmassa oikeudessa, Päivi Räsänen sanoo kuultuaan valtakunnansyyttäjän päätöksestä hakea valituslupaa Räsäsen saamaan vapauttavaan tuomioon.

Valtakunnansyyttäjä on tänään ilmoittanut hakevansa korkeimmalta oikeudelta valituslupaa Helsingin hovioikeuden 14.11.2023 Päivi Räsäselle antamaan vapauttavaan tuomioon. Tämä olisi jo kolmas oikeusaste, joka käsittelisi Räsäsen tapausta.

– Päätös yllätti minut täysin. Olen kuitenkin luottavaisella ja rauhallisella mielellä valmis jatkamaan taistelua sanan- ja uskonnonvapauden puolesta, niin korkeimman oikeuden edessä kuin tarvittaessa Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen asti, Räsänen sanoo.

Helsingin hovioikeus hylkäsi yksimielisessä ratkaisussaan 14.11.2023 kaikki Räsäseen kohdistuneet syytteet todeten, että tekstien sisältö ei ole ollut lainvastainen ja että Räsäsen kirjoitusten tarkoitus ei ole ollut homoseksuaalien solvaaminen tai loukkaaminen.

Myös Helsingin käräjäoikeus hylkäsi 30.3.2022 kaikki Räsäsen lausuntoihin kohdistuneet syytteet. Käräjäoikeus totesi myös, että syyttäjän esittämiä lausuntoja ei Räsäsen kirjoituksista löytynyt.

– Kahden oikeusistuimen kuusi tuomaria eivät siis ole löytäneet mitään lainvastaista kirjoituksistani, mutta nyt syyttäjä haluaa niitä tutkittavan vielä korkeimmassa oikeudessa. Voin ymmärtää tätä vain tapauksen ennakkopäätösluonteen vuoksi.

Räsänen pitää oikeusprosessia sanan- ja uskonnonvapauden kannalta historiallisena. Oikeus on ensimmäisen kerran rikosasiana punninnut, saako Raamattuun kytkeytyviä opetuksia pitää esillä ja ilmaista olevansa samaa mieltä niiden kanssa.

Mahdollinen vapauttava päätös korkeimmasta oikeudesta toimisi alempien oikeusasteiden päätöksiin verrattuna vahvempana ennakkolinjauksena myöhempiä vastaavia syytöksiä ajatellen. Räsänen arvioi, että se turvaisi entistä selkeämmin ja vahvemmin kristittyjen vapauden pitää Raamatun opetuksia esillä. Sillä olisi vaikutuksensa myös muiden Euroopan maiden oikeuslaitosten ratkaisuihin.

– Kohdallani jo yli neljä vuotta kestänyt tutkinta on sisältänyt totuuden vastaisia syytöksiä, useita pitkiä poliisikuulusteluja yli 13 tunnin ajan, oikeuden istuntoihin valmistautumista, käräjäoikeuden istuntoja ja hovioikeuskäsittelyn.

– Tässä ei ollut kyse vain minun mielipiteistäni, vaan kenen tahansa sananvapaudesta. Toivon, että tämän päätöksen myötä muiden ei tarvitse käydä läpi samanlaista koettelemusta. Olen pitänyt etuoikeutena ja kunniatehtävänä puolustaa sananvapautta, joka on aivan keskeinen oikeus demokraattisessa valtiossa.

Räsästä koskeva oikeusprosessi lähti liikkeelle Räsäsen kesäkuussa 2019 julkaisemasta twiitistä, jossa hän esitti kysymyksen Pride- tapahtuman tukijaksi ilmoittautuneelle evankelis- luterilaiselle kirkolle. Räsänen on kirkon jäsen ja kirkkovaltuutettu.

– Julkaisuni pääsisältö oli kuvaliite Uuden testamentin Roomalaiskirjeen 1. luvun jakeista 24–27. Kritiikkini kohteena ei ollut mikään vähemmistö, vaan oman kirkkokuntani johto.

Valtakunnansyyttäjä nosti 22.4.2021 syytteet kolmesta eri teosta. Esiin nostettiin myös Räsäsen vuonna 2004 julkaistu pamfletti ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi” ja Ruben Stillerin radiokeskustelu vuodelta 2019. Lähetyshiippakunnan piispa Juhana Pohjola joutui myös syytetyksi sen vuoksi, että hän oli vastuussa Räsäsen kirjoittaman pamfletin julkaisemisesta ja saatavilla pitämisestä.

Ylös