”Olemme viljelijöiden puolella” – Brysselissä ministerikollegansa tavannut Sari Essayah sanoo, että viljelijät tarvitsevat tuekseen mittavia toimia

26.2.2024 klo 19:26 Politiikka Samuli Rissanen

Suomi kannattaa laajoja toimia viljelijöiden tilanteen parantamiseksi. – Olemme viljelijöiden puolella, Suomea edustanut maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sanoo.

EU-maiden maatalousministerit kokoontuivat  maatalous- ja kalastusneuvostoon Brysseliin keskustelemaan sekä nopeista että rakenteellisista ratkaisuista maanviljelijöiden tilanteen parantamiseksi.

EU:n maatalousministerien puheenvuoroissa korostettiin maatalouden tärkeää tehtävää yhteiskunnassa muun muassa ruokaturvan ja Euroopan strategisen autonomian kannalta.

Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Hänen mukaansa maanviljelijöiden tilanteeseen vastaamiseksi tarvitaan sekä nopeita toimia että pitkäjänteistä työtä. Tukijärjestelmää on kehitettävä ja yksinkertaistettava siten, että maataloustuet kohdistuvat nykyistä paremmin varsinaiseen ruoantuotantoon.

Erityisen tärkeitä ovat sellaiset toimet, jotka vähentävät viljelijöiden rasitusta valvonnoissa ja seuraamuksissa.

– Mielestäni erityisen tärkeitä ovat sellaiset toimet, jotka vähentävät viljelijöiden rasitusta valvonnoissa ja seuraamuksissa. Myös tukiennakoiden nykyistä joustavampi maksumahdollisuus olisi tarpeen, sillä viljelijöiden taloudellinen tilanne on usein tiukin juuri alkusyksystä.

Komissio ja jäsenmaat ovat valmiita nopealla aikataululla tekemään muutoksia yhteisen maatalouspolitiikkaan toimeenpanosäännöksillä ja muuttamalla komission ohjeistusta joustavammaksi.  Vahvaa tukea sai myös tuottajan aseman vahvistaminen elintarvikeketjussa EU-tason toimin.

Maatalouskomissaari nosti keskustelussa esiin myös yhteisen maatalouspolitiikan perusasetusten kohdennetun avaamisen. Ehdotukseen suhtauduttiin avoimesti.

– On tärkeää, että CAPin strategiasuunnitelmia voidaan muuttaa nykyistä joustavammin. Tulevaa CAP:ia silmällä pitäen pitää myös pohtia joustavampia tapoja reagoida kriiseihin, Essayah arvioi.

 

Ylös