”Jotta Milo-pojan kohtalo ei enää toistuisi” – Reija Taupila kertoo aloitteesta, joka sai laajan kannatuksen Keski-Uudenmaan aluevaltuustossa

18.3.2024 klo 16:49 Viikon valtuutettu Samuli Rissanen

Viestintäpäällikkö Reija Taupila on Hyvinkään kaupunginvaltuutettu ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu. Hän on tehnyt Mila Lehtosen kanssa aluevaltuustossa aloitteen lastensuojelusta Joensuun traagisen perhesurman jälkeen.

– Aloitteen tausta on otsikoihin noussut Joensuun perhesurmassa kuollut, 4-vuotias Milo-poika, Taupila kertoo KD-Lehdelle.

Hän ja Mila Lehtonen tekivät aloitteen, jossa halusivat nostaa esille lastensuojelun resurssit ja toimintatavat myös Keski-Uudenmaan alueella.

– Halusimme aloitteen kautta nostaa esille lastensuojelun resurssit ja toimintatavat alueellamme, että käytössä olisivat riittävät resurssit sekä parhaat käytänteet, jotta vastaavaa tapausta ei meillä pääsisi tapahtumaan.

Noin kolme neljäsosaa aluevaltuutetuista tuki aloitetta allekirjoituksellaan eli vastaanotto oli erinomainen.

Aloite sai aluevaltuustossa laajan kannatuksen yli puoluerajojen. Noin kolme neljäsosaa aluevaltuutetuista tuki aloitetta allekirjoituksellaan eli vastaanotto oli erinomainen.

– Toive on, että aloite voisi edetä mahdollisimman nopeasti ja pääsisimme konkreettisesti kiinni aloitteen tavoitteisiin niiltä osin kuin parannettavaa ilmenee, Taupila kertoo.

Tietyllä tavalla aloite edustaa kristillisdemokratian ydintä. Taupilalle tärkeintä kristillisdemokratiassa ovat arvot eli perheiden hyvinvointi, heikoista huolehtiminen, yrittäjyyteen kannustaminen ja päätöksenteon pitäminen mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, joita ne koskevat.

– Perheen keskeinen rooli yhteiskunnan perusyksikkönä on vastaansanomaton ja siksi sen puolesta on tärkeää tehdä työtä laajasti politiikan eri aloilla aina perhesosiaalisista etuuksista, verotukseen, liikkumiseen ja asumiseen, hän sanoo.

Taupila on sekä Hyvinkään kaupunginvaltuutettu että Keski-Uudenmaan aluevaltuuttu. Rooleissa on paljon yhtäläisyyksiä: Molemmissa on tärkeää perehtyä huolella päätettäviin asioihin ja olla myös valmis vaikeisiinkin päätöksiin huolimatta, mitä lehdet kirjoittavat tai äänekkäimmät kuntalaiset ovat mieltä.

– Vaikka talouden näkymät ovat haastavat ja epävarmat, silti kuntapolitiikassa pelin säännöt ja toimintatavat ovat selkeämmät. Sen sijaan hyvinvointialueet ovat yhä edelleen muotoutumassa ja ne hakevat muotoaan vielä ankarammassa taloudellisessa tilanteessa. Lisäksi päätöksenteon rakenteet ovat hiukan erilaiset verrattuna kuntien vastaaviin.

Taupila on ollut pitkään mukana KD:n politiikassa, ehdokkaana useissa vaaleissa. Tehtäviä on ollut useita: Taupila toiminut piirin puheenjohtaja ja puoluehallituksen jäsenenä.

– Olen tullut mukaan toimintaan 2011 ja tänä aikana puolue on mielestäni vahvistanut asemaansa arvoperustaisena yleispuolueena. Ehkä viimeisin Järjen ääni-kampanja on sanoittanut suurelle yleisölle parhaiten sitä, mitä KD on tänään ja siksi entistä useampi harkitsee äänestävänsä meitä.

Hänen mielestään puolueella on nykyisin maakunnissa ja paikallistasolla tuttuja, luotettavia toimijoita, joihin samaistua.

– Tämän kehityksen toivon jatkavan kasvuaan ja että puolueesta voisi tulla vielä entistä moniäänisempi ja tekijöitä löytyisi entistä enemmän.

”Tekemällä oppii”

Taupila kertoo, että ensimmäiset pari vuotta kaupunginvaltuutettuna meni opetellessa asioiden kulkua ja päätöksentekoprosesseja sekä tutustuessa muihin valtuutettuihin ja virkamiehiin.

Kokemuksen karttuessa hän on huomannut, ettei pidä arastella olla oma itsensä ja että yhtymäpintoja voi löytyä myös poliittisesti täysin vastakkaisesta ideologiasta, kun tavoite on sama. Varmuutta ja rohkeutta on tullut matkan aikana lisää ja uusien asioiden oppiminen on Taupilan mukaan jatkuva prosessi. Ei pidä pelätä olla asioista eri mieltä. Henkilökohtainen poliittinen uskottavuus ja luotettavuus syntyy ajan kanssa. Pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä tarvitaan.

– Valtuutettujen joukossa oli muutama vanha konkari, joita etukäteen arastelin ja ehkä vähän pelkäsin kohdata, mutta opittuani tuntemaan heitä henkilökohtaisesti huomasin, että olinkin ollut itse väärässä ja antanut omien ennakkoluulojeni estää kohtaamasta heitä avoimesti.

– Opin, että ihmisiin kannattaa suhtautua avoimesti, myös heihin, joiden kanssa ei ole päätettävistä asioista samaa mieltä. Myös se, että on itse avoin murtaa vastavuoroisesti itseen ja edustamaani puolueeseen kohdistuvia ennakkoluuloja.

Reija Taupila

Ikä: 48

Koulutus: yo, medianomi

Ammatti: Viestintäpäällikkö, Avainmedia lähetysjärjestö ry

Kotipaikka: Hyvinkää

Perhe: Aviomies, 13- ja 15-vuotiaat lapset

Luottamustoimet: Hyvinkään kaupunginvaltuutettu ja kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan varapj, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja aluehallituksen varajäsen

Politiikan ulkopuolinen harrastus: Kaikenlainen liikunta

Ylös