Kristillisdemokraatit haluaa selvittää, pääseekö oppilas- ja opiskelijahuollon palveluihin matalalla kynnyksellä

6.4.2024 klo 10:57 Politiikka Samuli Rissanen

Tampereelle kokoontunut kristillisdemokraattien puoluehallitus on ottanut kantaa oppilas- ja opiskelijahuollon toimivuuteen. – Tiedonkulun haasteet on selvitettävä, kristillisdemokraatit vetoaa.

Kristillisdemokraattien puoluehallitus haluaa selvittää, onko kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö opiskeluhuollon toimivuuden ja tiedonkulun turvaamiseksi onnistunut, ja mitä muutoksia tarvitaan moniammatillisen tuen piiriin pääsemiseksi matalla kynnyksellä ja viiveettä.

Oppilas- ja opiskelijahuollolla on keskeinen rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.

Kristillisdemokraattien puoluehallitus on huolissaan lasten ja nuorten mahdollisuudesta oppilas- ja opiskelijahuollon palveluihin matalalla kynnyksellä. Oppilas- ja opiskelijahuollolla on keskeinen rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.

– Hyvinvointialueuudistus siirsi koulujen kuraattorit, psykologit ja terveydenhoitajat kunnista hyvinvointialueiden vastuulle. Muutos herätti jo etukäteen huolta muun muassa tiedonkulusta ja riittävästä koulukohtaisesta resurssoinnista.

Hallitusohjelman mukaisesti henkilöstön toimivaltuuksia auttaa lapsia ja nuoria on kristillisdemokraattien mielestä vahvistettava. Samassa yhteydessä tulee vahvistaa jo olemassa olevia koulujen ja oppilaitosten yhteisöllisiä toimintatapoja tukea ja tarjota kynnyksetöntä apua lapsille ja nuorille arjen ympäristössä.

Ylös