– Palautetaan EU kristillisdemokraattisille juurilleen ääni ja europarlamentaarikko kerrallaan, Ajatushautomo Kompassin toiminnanjohtaja Tommi Terä vetoaa

10.4.2024 klo 14:57 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien eurovaaliehdokas ja Ajatushautomo Kompassin toiminnanjohtaja Tommi Terä muistuttaa, että koko EU on alun alkaen ollut kristillisdemokraattinen rauhan projekti. Nyt Eurooppa tarvitsee jälleen kristillisdemokraatteja sillanrakentajiksi ja suunnannäyttäjiksi.

Terä muistuttaa, että eurovaalit ovat tärkeämmät kuin se, minkä merkityksen äänestäjät ovat niille antaneet. Kesäkuussa käytävien eurovaalien äänestysaktiivisuus on perinteisesti ollut alhainen: vain noin 40 prosenttia suomalaisista äänioikeutetuista on käynyt vaaliuurnilla 2000-luvulla järjestetyissä EU-vaaleissa.

Terän mukaan EU:n linjanvedot ovat merkittäviä, maailmanpoliittinen rooli huomattava ja kaikkeen toimintaan liittyvät rahalliset summat valtavia.

– Tämän lisäksi EU:n päätökset vaikuttavat usein arkeemme.

Kuntaliiton tuoreen selvityksen mukaan 45 prosenttia kuntien päätöksenteosta on sidoksissa unioniin. Lähes puolet eduskunnassakin käsiteltävistä asioista liittyy unioniin.

Terä muistuttaa, että sillä, ketkä EU:ssa päättävät, on suuri vaikutus sekä unionin tulevaisuuteen että suomalaisten elämään.

– Siksi on tärkeää äänestää eurovaaleissa. Tärkeää ei silti ole vain äänestää, vaan valita EU:n kehitykselle paras vaihtoehto.

– Suomen edustajien on oltava terävänä: vain he ovat ensisijassa Suomen ja suomalaisten edunvalvojia.

Terä haluaa palauttaa mieliin koko EU-projektin lähtöasetelmat. Ne ovat vahvasti ankkuroituneet kristillisdemokratiaan, joka nousi johtavaan asemaan Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Koko EU on alun alkaen kristillisdemokraattinen rauhan projekti.

– Adenauerin, de Gasperin ja Schumanin johdolla kristillisdemokraatit alkoivat rakentamaan yhtenäistä Eurooppaa. Sen nähtiin ehkäisevän ääriliikkeiden nousua ja sodan uhkaa sekä vahvistavan rauhaa, hyvinvointia ja vaurautta. Tässä oltiin oikeassa, kuten viimeiset noin 80 vuotta ovat osoittaneet.

Vaikka Euroopan parlamentti rakentaa yhtenäistä Eurooppaa, samalla on huolehdittava myös kansallisista intresseistä.

– Suomen edustajien on oltava terävänä: vain he ovat ensisijassa Suomen ja suomalaisten edunvalvojia. Suomi tarvitsee maamme etuja puolustavia, mutta samalla työtä pelkäämättömiä ja yhteistyökykyisiä päättäjiä, Terä painottaa.

Kristillisdemokraatit ovat nykyisin EU-kriittisiä sillanrakentajia. Se kuuluu parlamentissa Euroopan kansanpuolueeseen (EPP), joka on ollut ja tulee gallup-mittausten mukaan olemaan tulevallakin viisivuotiskaudella parlamentin suurin ryhmä. EPP on perustaltaan kristillisdemokraattinen puolue, joka pohjaa samoille perinteisille kristillisille arvoille ja ihmiskäsitykselle kuin KD.

– Tältä pohjalta tehtävä politiikka on jo kerran aiemmin nostanut maanosamme kuilun partaalta kukoistukseen. Eurooppa tarvitsee jälleen sillanrakentajia ja suunnannäyttäjiä.

Terän mukaan ääni kristillisdemokratialle on ääni Euroopalle, jossa on turvallista elää, opiskella ja työskennellä. Euroopalle, joka muistaa jälleen olla iso isoissa ja pieni pienissä asioissa. Euroopalle, jossa mahdollistetaan jäsenvaltioiden hyvinvointi ja menestys, mutta suojellaan myös niiden suvereniteettia ja sisäistä päätäntävaltaa.

Euroopan unioni on kuitenkin viime vuosien aikana ajautunut kauemmas niistä arvoista ja periaatteista, joille sen toiminta alun alkaen perustuu ja jotka perussopimuksissa linjataan.

– Kesäkuun vaaliuurnilla meillä on mahdollisuus palauttaa EU juurilleen tekemällä siitä kristillisdemokraattisempi ääni ja europarlamentaarikko kerrallaan, Terä sanoo.

Tutustu Tommi Terään ja hänen kirjoituksiinsa täällä.

Ylös