Kymen Kristillisdemokraatit: Lasten ja nuorten hyvinvointi vaatii toimenpiteitä

16.4.2024 klo 13:55 Kenttätoiminta Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien Kymen piirin kannanotto kannustaa löytämään keinoja, joilla perheitä tuetaan oikea-aikaisesti lasten ja nuorten kasvatustehtävässä.

Kymen Kristillisdemokraatit piti piirikokouksen 13. huhtikuuta. Piirin kannanotto muistuttaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin vaativan lisää toimenpiteitä.

– Viime vuodet ovat olleet dramaattisen muutoksen aikaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa. Pahoinvointi ja epätasapainoisuus näkyy monin tavoin yhteiskunnassamme kouluissa ja kaduilla, mutta väistämättä myös perheissä, kannaotto toteaa.

Digilaitteiden tarjoama maailma vie liikaa perheiden aikaa. Some ei saa olla lasten henkinen kasvatusalusta. Lapset ja nuoret tarvitsevat vuorovaikutusta aikuisten ja muiden ikäistensä kanssa.

– Hyvinvointivaltion täytyy jatkossa pitää parempaa huolta perheiden hyvinvoinnista ja tukea vanhemmuutta eri keinoin.

Milloin olet viimeksi kysynyt lapselta tai nuorelta mitä kuuluu?

Kymen KD-piiri toivoo, etteivät leipäjonot entisestään kasvaisi.

– Pienituloisia perheitä pitää tukea taloudellisesti, sekä säilyttää hyvinvointipalvelut lähellä perheitä.

Hallituksen, kuntien ja hyvinvointialueiden on löydettävä keinoja, joilla perheitä tuetaan oikea-aikaisesti lasten ja nuorten kasvatustehtävässä. Lainsäädännöllä on puututtava kasvuun ja kehitykseen haitallisesti vaikuttaviin tekijöihin ja vahvistettava vanhemmuutta.

– Milloin olet viimeksi kysynyt lapselta tai nuorelta mitä kuuluu?, kannanotto lopuksi tiedustelee.

Ylös