Päivi Räsänen välikysymyskeskustelussa sairaaloiden alasajosta: ”Ydinongelma on henkilöstön riittävyys”

23.4.2024 klo 15:55 Eduskunta Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheen pitänyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Päivi Räsänen muistutti välikysymyskeskustelussa, että ydinongelmana on henkilöstön riittävyys. – Liian hajautettu erikoissairaanhoidon verkosto johtaa kiihtyvään vuokralääkärien tarpeeseen, Räsänen huomautti.

– Oli tärkeää, että hallitus selväsanaisesti hylkäsi ehdotuksen joidenkin keskussairaaloiden muuttamisesta alhaisemman palvelutason akuuttisairaaloiksi, totesi kansanedustaja Päivi Räsänen välikysymyskeskustelussa pitämässään Kristillisdemokraattien ryhmäpuheessa.

– Pelkät uhkakuvat hyvinvointialueen ainoan keskussairaalan synnytysten, leikkaustoiminnan ja tehohoidon lopettamisesta voisivat aiheuttaa henkilöstöpakoa ja vaikeuttaa rekrytointia, Räsänen huomautti.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen, että ehdotus alemman tason akuuttisairaaloista kuopattiin kehysriihessä.

– Sairaalaverkostoa on jatkossakin kehitettävä järkevällä ja tasapainoisella tavalla huomioiden tarve saada palveluita kattavasti koko maassa riittävän lähellä ja toisaalta varmistaen henkilöstön saatavuus kasvavan palvelutarpeen paineessa.

Räsänen totesi, että sairaalaverkkoa pitää uudistaa hallitusohjelmassa sovitun ykkösvaiheen pohjalta, jotta osaavia ammattilaisia riittää vaativien leikkausten ja synnytysten hoitoon.

Ydinongelma ei ole edes raha, vaan henkilöstön riittävyys erityisesti erikoislääkärien, päivystävien yleislääkärien, kätilöiden tai tehohoitajien osalta.

– Ydinongelma ei ole edes raha, vaan henkilöstön riittävyys erityisesti erikoislääkärien, päivystävien yleislääkärien, kätilöiden tai tehohoitajien osalta.

– Liian hajautettu erikoissairaanhoidon verkosto johtaa kiihtyvään vuokralääkärien tarpeeseen, kun synnytyksiä ja vaativia leikkauksia varten joudutaan huolehtimaan ympärivuorokautisesta kaikkien tarvittavien erikoisalojen saatavuudesta, Räsänen muistutti.

Hän kertasi välikysymyksen vaatimusta, jossa hallituksen halutaan suitsivan vuokralääkärien käyttöä.

– Juuri tähän tähtää kehysriihessä päätetty linjaus sairaalaverkoston uudistamiseksi!

– Jos tämä ei kelpaa, mikä on opposition ehdotus hyvinvointialueiden taloutta rasittavan ongelman ratkaisemiseksi? Räsänen kysyi.

– Kasvavan palvelutarpeen ja vähenevien henkilöstöresurssien yhtälö edellyttää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon nykyistä tehokkaampaa työnjakoa samoin erikoissairaanhoidon eri yksiköiden kesken, hän jatkoi.

Räsänen myös totesi osaajien saatavuuden haasteiden ilmenevän käytännössä koko Suomessa.

– Näin on lähes kaikissa terveydenhuollon ammattiryhmissä, lähes kaikissa palveluissa. Kun  ikääntyvien väestöosuus kaiken aikaa kasvaa, lisää ja haastaa se sotehenkilöstön riittävyyttä entisestään.

Jos tämä ei kelpaa, mikä on opposition ehdotus hyvinvointialueiden taloutta rasittavan ongelman ratkaisemiseksi? – Päivi Räsänen

Yöpäivystyksen painopiste siirretään järkevällä tavalla nykyistä vahvemmin välttämättömään erikoissairaanhoitoon, mikä myös parantaa potilasturvallisuutta.

– Yleislääkärin hoitoa tarvitsevat potilaat voivat odottaa aamuun ja erikoissairaanhoitoa akuutisti vaativat tilanteet hoidetaan suoraan ensihoidon avulla keskussairaaloihin, Räsänen totesi muistellen samalla yöpäivystyksiä, jotka teki yksin vastavalmistuneena lääkärinä.

Räsäsen mukaan perusterveydenhuollon ilta- ja viikonloppuaikainen kiirevastaanotto sekä kotiin vietävät, jalkautuvat ja liikkuvat palvelut turvaavat paremmin väestön palvelutarpeen kuin pienten sairaaloiden yleislääkäritasoinen yöpäivystys. Vuodeosastojen lääkäripäivystys jatkuu ja kevytanestesiassa tehtyjä toimenpiteitä voidaan tehdä pienissäkin yksiköissä.

– Synnytykset jatkuvat jokaisella hyvinvointialueella ja keskussairaalat säilyvät myös Hämeenlinnassa, Kotkassa, Mikkelissä, Kokkolassa ja Kajaanissa, Räsänen totesi.

Päivi Räsänen eduskuntaryhmän huoneessa 18.4.2024, kuva Kristiina Kunnas

Päivi Räsänen kuuluu sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. (Kuva Kristiina Kunnas)

Ylös