EU:n petopolitiikka on saatettava ajan tasalle, eurovaaliehdokas Tommi Terä vaatii

15.5.2024 klo 11:04 Politiikka KD Lehti

– Jäsenmaille on mahdollistettava tarpeellinen kannanhoito, jotta petovahingot voidaan välttää ja petojen ihmisarkuutta pitää yllä. Tarpeettomat metsästysrajoitukset pitää poistaa. Suojelutoimissa on otettava huomioon myös sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, Tommi Terä sanoo.

Kristillisdemokraattien eurovaaliehdokas ja Ajatushautomo Kompassin toiminnanjohtaja Tommi Terän mukaan EU:n petopolitiikka on saatettava ajan tasalle. Hän ottaa kirjoituksessaan kantaa erityisesti suurpetojen, kuten susien, kannanhoitoon.

Terä muistuttaa, että Suomen suurpetokannat ovat runsastuneet huomattavasti EU-jäsenyyden aikana. Susikanta on elpynyt koko Euroopassa. Suomessa susikannan arvioidaan olevan yli 300 yksilöä ja Euroopassa 20 000 yksilöä. Susien aiheuttamat vahingot etenkin kotieläimille ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti.

Huolimatta suurpetokantojen vahvistumisesta ja konfliktien määrän kasvusta oikeuskäytäntö Suomessa on Terän mielestä kiristynyt äärimmilleen.

– Kannanhoidollisella metsästyksellä on voitu vaalia suurpetojen ihmisarkuutta ja suosia ihmisten asuinalueita välttäviä yksilöitä. Erityisesti ilves ja karhu ovat esimerkkejä siitä, kuinka viisaalla ja suunnitelmallisella kannanhoidolla on onnistuttu nostamaan kantoja suuremmaksi.

Päätösvaltaa on lisättävä kansalliselle tasolle ja kannanhoidollinen metsästys sallittava

Luontodirektiivi onkin osoittautunut joustamattomaksi suurpetopolitiikan välineeksi. Suomella on Bernin sopimuksessa poikkeama suden ja karhun kohdalla, mutta tätä poikkeamaa ei ole viety luontodirektiivin liitteisiin muutoin kuin koskien poronhoitoalueita, joissa suurpetoja saa metsästää.

– Luontodirektiivin liitejako perustuu vanhentuneisiin tietoihin, ja se pitää päivittää kiireellisesti. Päätösvaltaa on lisättävä kansalliselle tasolle ja kannanhoidollinen metsästys sallittava, jotta ihmisen ja suurpetojen välisiä konflikteja voidaan torjua, Terä kirjoittaa.

Euroopan komissio on herännyt etenkin suden aiheuttamiin huoliin ja ilmoitti viime joulukuussa tekevänsä ehdotuksen neuvostolle suden suojeluaseman muuttamisesta tiukasti suojellusta suojeltuun asemaan. Myös muiden suurpetojen osalta tarvitaan muutosta.

– EU:n petopolitiikka on saatettava ajan tasalle. Jäsenmaille on mahdollistettava tarpeellinen kannanhoito, jotta petovahingot voidaan välttää ja petojen ihmisarkuutta pitää yllä. Tarpeettomat metsästysrajoitukset elinvoimaisten lajien osalta pitää poistaa. Suojelutoimissa on otettava huomioon myös sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, Terä vaatii.

Kirjoittaja Tommi Terä on turkulainen poliitikko ja järjestövaikuttaja. Hän on koulutukseltaan tradenomi ja valmistumassa valtiotieteen maisteriksi. Tällä hetkellä Terä työskentelee Ajatushautomo Kompassin toiminnanjohtajana.

Ylös