Päivi Räsänen oikeusprosessistaan: Korkeimman oikeuden on huomioitava myös syyttäjän poikkeuksellinen toiminta

22.5.2024 klo 11:29 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen on antanut korkeimmalle oikeudelle vastineensa koskien valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koiviston syytekirjelmää.

Kansanedustaja Päivi Räsänen on antanut oman kirjallisen vastineensa korkeimmallle oikeudelle häntä koskevassa oikeustapauksessa.

Räsäsen mielestä korkeimman oikeuden on syytä arvioida myös syyttäjän toimintaa. Hän kiinnittää vastauksessaan huomiota muun muassa valtionsyyttäjän tapaan haastaa ja halventaa vastaajalle tärkeitä uskonnollisia kirjoituksia.

– Se on suomalaisessa ja länsimaisessa oikeusperinteessä poikkeuksellista ja erittäin moitittavaa.

Menettelyn vuoksi Räsänen on joutunut perustelemaan uskoaan viranomaisen edessä, ja useasti kokemaan uskonsa vuoksi viranomaispainostusta.

– Valtionsyyttäjän menettelystä seuranneet ihmisoikeusloukkaukset on huomioitava arvioitaessa sitä, täyttääkö sananvapausrajoitus ihmisoikeustuomioistuimen edellyttämän suhteellisuusvaatimuksen, Räsänen vaatii.

Vastauksessaan Räsänen arvioi myös, että tämänkaltaiset uskonnolliset tentit poliisin ja valtionsyyttäjän toimesta aiheuttavat uskonnollisessa yhteisössä luonnollista hiljennysvaikutusta.

Hän kertoo iloitsevansa mahdollisuudesta kertoa evankeliumin sanoma niin poliisikuulusteluissa kuin oikeussaleissa kuulusteluissa, jotka ovat kohdistuneet Raamatun käsitteisiin.

– Mutta samalla olen huolestunut siitä, millainen hiljennysvaikutus syyttäjän toiminnalla on sanan- ja uskonvapauteen sille suurelle yleisölle, joka on oikeusprosessia seurannut.

– Oikeudenkäynnin ytimessä on kysymys, saako Raamattuun kytkeytyviä opetuksia pitää esillä ja ilmaista olevansa samaa mieltä niiden kanssa. Pidän etuoikeutena ja kunniatehtävänä puolustaa sananvapautta, joka on ydinoikeus demokraattisessa valtiossa.

– Vapauttava päätös korkeimmasta oikeudesta toimisi alempien oikeusasteiden päätöksiin verrattuna vahvempana ennakkolinjauksena myöhempiä vastaavia syytöksiä ajatellen. Se turvaisi entistä selkeämmin ja vahvemmin kristittyjen vapauden pitää Raamatun opetuksia esillä ja vahvistaisi yleisesti sananvapauden periaatetta, Räsänen sanoo.

Korkein oikeus päätti reilu kuukausi sitten (19.4.) myöntää valtakunnansyyttäjälle valitusluvan Räsästä koskevassa oikeusprosessissa.

Tätä ennen Räsäsen tapausta ovat tutkineet niin poliisi, Helsingin käräjäoikeus kuin Helsingin hovioikeuskin. Räsästä on syytetty kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Maaliskuussa 2022 Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kaikki Räsäsen lausuntoihin kohdistuneet syytteet todeten samalla, että syyttäjän väittämiä lausuntoja ei Räsäsen kirjoituksista löytynyt.

Marraskuussa 2023 puolestaan Helsingin hovioikeus vapautti Räsäsen kaikista syytteistä.

Kahden oikeusistuimen kuusi tuomaria eivät siis löytäneet Räsäsen kirjoituksista tai lausumista  lainvastaista kirjoituksistani, mutta niiden tutkiminen jatkuu valtakunnansyyttäjän toimesta korkeimmassa oikeudessa.

Jo vuosia jatkuneen oikeusprosessin aikana valtakunnansyyttäjä on ehtinyt vaihtua Raija Toiviaisesta Ari-Pekka Koivistoon.

Ylös