– Oppositio käyttää välikysymysmenettelyä toverituomioistuimena, Päivi Räsänen arvioi Wille Rydmania koskevaa välikysymystä

20.6.2024 klo 12:57 Politiikka Samuli Rissanen

– Kansalaiset odottavat edustajiltaan arvokasta käytöstä ja epäkohtiin paneutumista keskinäisen nokittelun ja ilkeilyn sijaan, Päivi Räsänen arvioi KD:n välikysymysryhmäpuheessa.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä pitää tärkeänä toimia, joilla edistetään lasten ja nuorten kasvurauhaa ja suojelua.

– Kokemukset ahdistelusta tai epäasiallisesti käytöksestä jättävät jälkensä ja niihin on suhtauduttava vakavasti. Rasistinen ja muu ihmisarvon polkeminen ei ole hyväksyttävää. Jokaisen Suomessa asuvan ja elävän ihmisarvoa, ihmisoikeuksia ja turvallisuutta on puolustettava, totesi Päivi Räsäsen pitämässään KD:n ryhmäpuheessa, kun eduskunta keskusteli ministeri Wille Rydmanin luottamuksesta.

Räsänen arvioi, että moniarvoinen media hoitaa tehtäväänsä vallan vahtikoirana, mutta sananvapaus ulottuu myös oikeuteen arvioida ja arvostella median toimijoita.

– Kansalaiset odottavat myös meiltä demokraattisesti valituilta edustajiltaan arvokasta käytöstä ja asiallista epäkohtiin paneutumista keskinäisen nokittelun ja henkilöön kohdistuvan ilkeilyn sijaan.

Räsäsen mukaan Rydmania koskeva välikysymys on poikkeuksellinen, sillä se ei kohdistu elinkeinoministerin hallinnonalan toimiin.

– On kohtuutonta olettaa, että edustajat pystyisivät objektiivisesti arvioimaan erilaisia ministeri Rydmanin yksityiselämään tai edes sosiaalisen median päivityksiin liittyviä väitteitä. Oppositio käyttää nyt välikysymysmenettelyä toverituomioistuimena.

Ylös