Eron hetki voi olla kaunis – OKSin osasto A2 tekee kaikkensa, jotta kuolema olisi hyvä

15.10.2017 klo 13:08 Kotimaa Kristiina Kunnas

A2:lla ja kotisaattohoidossa tehdään kaikki mahdollinen, jotta vakavasti sairastuneen elämän viimeiset hetket olisivat hyvät.

Vierailulla OKSin saattohoito-osastolla A2 ja tutustumisessa kotisaattohoitoon tulee väistämättä mieleen, että juuri näin haluaisi itseään kuoleman lähestyessä hoidettavan.

– Meillä on kutsumus tähän työhön, sydämestä se lähtee, tunnustaa kotisaattohoitoringin tiimivastaava, sairaanhoitaja Anitta Koivisto.

Kuolevan potilaan hoidossa ollaan todella ison asian äärellä.

– Tätä ei jaksaisi ilman hyvän työyhteisön tukea.

A2-osastolla ei ole sairaudesta paranevia, vaan sinne tullaan sairaalahoitoon kuoleman lähestyessä. Hoidettavana on myös ALS-potilaita sekä keuhkoahtaumaa ja sydämen vajaatoimintaa sairastavia.

– Hoitomme piiriin tullessaan sekä potilas että hänen läheisensä ovat hyvin herkillä ja hämmmentyneitäkin, Koivisto kuvailee.

– Joku saattaa kokea, ettei häntä enää hoideta, vaan hänet on hylätty lähestyvään kuolemaan.

Hoitotiimillä on oltava vahva ammatillinen valmius kohdata parantumattomasti sairaan ja hänen läheisensä hätää, toisinaan jopa vihaa.

Sairaanhoitaja Anitta Koivisto, A2:n kotisaattohoitoringin tiimivastaava. – Meillä on kutsumus tähän työhön, se lähtee sydämestä, Koivisto sanoo.

– Nämä ovat haastavia tilanteita. Mutta olen nähnyt monen huojentuvan kertoessamme mitä oireenmukainen hoito tarkoittaa. Potilaamme saavat päivystävän puhelinnumeron, joka tuo turvaa, sekä lupapaikan, joka mahdollistaa heille osastolle tulon tarpeen mukaan.

Anitta Koivisto kertoo suurimman osan potilaista toivovan, että kaikki mahdollinen vointia helpottava hoito tehdään saattohoidon aikanakin. Osa haluaa mahdollisimman vähän.

– Jotkut voivat puhua asioista suoraan ja rehellisesti, osa ei mainitse sanaa kuolema koko saattohoidon aikana. Me kunnioitamme kunkin potilaan ja omaisen toivetta, Koivisto toteaa.

– Joskus ei sanoja tarvitakaan, riittää läsnäolo, kenties kosketus.

Jos loppuvaiheessa henkisen ja hengellisen tuen tarve kasvavat, tiimi tekee yhteistyötä sairaalasielunhoitajan ja diakonissahoitajan kanssa.

Kotisaattohoidossa pystytään toimimaan kuin sairaalassa, potilas voi saada tarvittaessa niin suonensisäisisä hoitoja, kipupumpun kuin myös sedaationkin.

– On niin hienoa nähdä, miten kiitollisia monet ovat mahdollisuudesta viettää elämänsä viimeiset ajat omassa kodissa rakkaimpiensa kanssa.

Oulun kaupungin sairaalan OKSin palliatiivisen hoidon osasto A2

• 37 paikkaa, 2 lupapaikkaa
• hoitoringissä 35–45 potilasta
• lupapaikkalaiset (tällä hetkellä 105) eivät ohjaudu päivystykseen eivätkä terveyskeskukseen, vaan tulevat suoraan osastolle sairaalahoitoa tarvitessaan
• potilaat voidaan hoitaa myös kotona kotisaattohoidossa
• kotisaattohoidossa painottuvat nuoret potilaat, esimerkiksi lapsiperheelliset
• puhelinpäivystys 24/7

 

Palliatiivinen hoito

Oireita lievittävä eli palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa,jossa oireita ja kärsimystä lievitetään lääkkeiden ja henkisen tuen avulla. Parantumattomasti sairas saattaa tarvita oireita lievittävää hoitoa  kuukausien tai vuosien ajan. Palliatiivisen hoidon päämääränä on kuolevan ja hänen läheistensä mahdollisimman hyvä elämänlaatu.
Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa. Hoidon katsotaan nykykäsityksen mukaan jatkuvan potilaan kuoleman jälkeen omaisten surutyön tukemisella.
Palliatiivisen hoidon määritelmään liittyy englannin kielen sana palliate. Kyseinen sana tarkoittaa suomennettuna lähinnä helpottamista, lievittämistä ja tuskan vähentämistä.

Palliatiivinen hoito käsittää nykykäsityksen mukaan seuraavat osa-alueet:

• Tukihoito
• Oireiden lievitys
• Saattohoito
• Läheisten tukeminen
Lähde: Wikipedia

Lue lisää Oulun mallista ja syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkärin Eeva Rahkon haastattelu täältä

Ylös