Essayah om EU-kommissionens förslag: ”KD kan inte acceptera förslaget om direkt stöd och gemensamma upplåningar”

11.6.2020 klo 13:34 Nyheter Merja Eräpolku

Kristdemokraterna kan inte acceptera förslaget om fördelning av direktstöd från återhämtningsfonden på 750 miljarder euro som föreslagits av Europeiska kommissionen, sa Sari Essayah i riksdagens debatt den 4.6.

– Återhämtningsfonden är full av otaliga problem gällande EU-fördragen och Finlands konstitutionsutskotts ståndpunkter. En nyckelprincip i EU-fördragen är att varje land tar hand om sin egen ekonomi och sina egna skulder. Återigen har Bryssel-maskineriet uppfunnit ett kreativt sätt att kringgå fördragen så att unionen tar på sig skuld istället för medlemsstaterna. Det borde också förbjudas, eftersom unionens budget måste vara i balans och får inte finansiera sin verksamhet med skuld. Överträdelse av avtalen undergräver unionens och det europeiska samarbetets trovärdighet bit för bit.

Enligt Essayah banar förslaget om en återhämtningsfond vägen för en mycket annorlunda union som vi en gång gick med i.

– Nu, om någonsin, är det dags för en djupgående debatt om EU: s och euroområdets framtid och att ge medborgarna en röst, snarare än att rusa framåt med dessa beslut.

Med regeringens beslut har Finland redan, tillsammans med andra EU-länder, åtagit sig att dela ut 540 miljarder euro i nödhjälp och stött införandet av en gemensam krismekanism i bankunionen. Risken är att vi fortfarande får betala för de banker som kollapsar i södra Europa.

– Under den växande bördan av skuld och ansvar stramar den finska skattebetalaren sitt bälte. Finlands skuldsättning ökar med nästan 20 miljarder euro bara i år – och sen ska vi även ta ansvar för andras skulder. Det fungerar bara inte.

Ylös