Laukkanen: ”Regeringen kan inte ta hur mycket lån som helst utan att ha planer på hur man kommer att få balans i ekonomin”

11.6.2020 klo 13:30 Nyheter Merja Eräpolku

Riksdagsledamot Antero Laukkanen (kd) uppmanar Marins regering att ta ansvar för den finska ekonomin.

– Den exceptionella situationen som orsakats av Corona-krisen kan inte innebära att regeringen kan vårdslöst ta lån utan att ha en plan för att balansera ekonomin igen. De offentliga finanserna kommer inte att förbättras genom att upprepade gånger skjuta upp beslut, påminde Laukkanen i KD:s gruppanförande om planen för de offentliga finanserna den 9 juni.

Kristdemokratiska riksdagsgruppen anser att det är viktigt att förbättra äldreomsorgen trots den pågående krisen. Kostnaderna får dock inte lämnas till kommunerna. Kommunerna måste få full ersättning för de extra kostnader som orsakas av lagändringen.

KD insisterar också på att förbättra situationen för barn och ungdomar så att effekterna av corona-krisen hålls till ett minimum.

– Ytterligare investeringar behövs i familjeservice och utbildning, men de måste riktas in så att fördelarna maximeras.

Laukkanen betonade behovet av ett fungerande social- och hälsoreform och socialskyddsreform med tanke på de offentliga finanserna. KD anser inte regeringens modell är förnuftig.

– Den modell som planeras av regeringen för social- och hälsoreform med sina många landskap och ytterligare förvaltningar ger inte besparingar. Senast i detta skede måste partipolitiska mål överges och istället bygga en hållbar modell parlamentariskt i samråd med experter.

Ylös