Kom med som kristdemokratisk kandidat i kommunalvalet 2021 – ”En bra kandidat är en sådan som vill påverka”, säger Sari Essayah

14.11.2020 klo 10:51 Nyheter Merja Eräpolku

Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah vill inspirera till kandidatur i kommunalvalet. – En bra kandidat är en sådan som vill påverka, hon säger.

Ofta kan kandidaten vara lokalt känd: till exempel vårdare, poliser, funktionärer i idrottsföreningar eller lokala föreningar kan samla en ansenlig mängd röster. Ibland räcker det om man har en stor familje- eller vänkrets och lyckas mobilisera väljarna.

– Nätverkande är viktigt. I den egna hobbykretsen eller församlingen kan man få en stor stödtrupp, som kan mångfaldiga valresultatet.

Essayahs kriterier på en bra kandidat är vida: många olika slags personer klarar sig i valet.
– Man skall inte sätta ribban för högt för sig själv; det viktiga är viljan att påverka ärendena i den egna kommunen. Det kan vara byskolan, barns hobbymöjligheter eller åldringsvården, säger hon. Det är viktigt att också funder apå kommunens livskraft, så att det finns arbetsplatser och hobbymöjligheter, eftersom de utövar dragningskraft.

– I diskussionerna om skolornas julfester och sommarpsalmen samt församlingarnas och övrigas besökspraxis är det skäl att notera att dessa beslut görs i kommunens bildningsnämnd och skolornas direktioner, där man besluter om kommunens och skolornas läroplaner. I de här frågorna har man i kommunen uttryckligen möjlighet att påverka, Essayah påminner.

– Som kandidater behövs framför allt vanliga och olika slags människor, unga och gamla, män och kvinnor, arbetare och företagare, och allt däremellan. I alla kommuner och städer i Finland. Just du behövs som kandidat, vädjar Essayah.

Ifall du känner att du är intresserad av politik eller av att ställa upp i kommunalvalet, då kan du läsa mera på kd.fi eller ta kontakt genom att maila [email protected].

Ylös