KDS ordnade digitalt höstmöte

18.11.2020 klo 13:07 Nyheter Leo Byskata

Den 7 november samlades trettio KDS medlemmar till höstmöte via Teams. Det tekniska fungerade godtagbart och alla ärenden på föredragningslistan behandlades. Höstmötet beslöt att öka antalet styrelseplatser från 10 till 11, vilket betydde att även Korsholms lokalavdelning får representation i styrelsen från och med 2021.

Till nya styrelsemedlemmar för en tvåårsperiod valdes:  Anne Peltomaa, Karleby (ersättare Malena Svenfelt), Daniel Tunér, Jakobstad (ersättare Jan Björkskog), Päivi Isuls Kristinestad (ersättare Peter Lassus), Jaana Shelby, S:t Karins (ersättare Håkan Westergård) och Arvid Karell, Korsholm (ersättare Henrik Järveläinen). Dessutom valdes Björn Öst till ny ersättare för May-Gret Axell från Vasa.

Till styrelsens ordförande för kommande kalenderår valdes Leo Byskata. Till vice ordföranden valdes efter omröstning May-Gret Axell och Daniel Tunér.

Riksdagsledamot Peter Östman höll en politisk översikt där han redogjorde för många aktuella politiska spörsmål. Bl.a. kristdemokraternas alternativbudget och de kommande kommunalvalen.

Gör en reklamfilm för din kampanj!

Nu har du som kommunalvalskandidat en ypperlig möjlighet att få en en personlig, professionell och slagkraftig reklamvideo. Arvid Karell kommer att stå till tjänst med att spela in och editera en egen kort kampanjvideo för svenskspråkiga kommunalvalskandidater. I videon kan du exempelvis kort presentera dig och berätta om vilka frågor som just du vill driva i din kommun. Videon kan sedan exempelvis spridas via dina sociala medier eller via lokalavdelningens facebooksida.

Ifall du redan vet att du vill ha en reklamfilm för din kampanj, så uppmanar vi dig att ta kontakt med Arvid ([email protected]) eller Leo ([email protected]) redan nu under hösten. Det blir för ont om tid om alla kandidater vill ha en editerad film gjord en månad eller två innan själva valet. KDS står för möjliga kostnader omkostnader.

Ylös