Östman: Social- och hälsotjänsterna ska vara tillgängliga över landskapsgränserna

14.11.2020 klo 10:28 Artiklar Leo Byskata

Enligt Kristdemokraternas riksdagsledamot Peter Östman måste det finnas utrymme för flexibilitet inom social- och hälsovården, så att tjänster också kan organiseras över gränserna för sote-områden när det behövs.

– Lagen bör ge möjlighet att organisera social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänsten i andra sote-områden än den egna, till exempel av språkliga eller geografiska skäl eller om det redan finns ett effektivt gränsöverskridande samarbete. Sote-områden bör också kunna ingå gränsöverskridande beslut om tjänster för att säkerställa kvaliteten och tillgängligheten av vård på det egna modersmålet. Kristdemokraternas riksdagsgrupp kräver detta i det sote-uttalande som gruppen lämnade in idag, säger Peter Östman.

– Enligt vår uppfattning är de centrala problemen i förslaget relaterade till implementeringen av den provinsiella modellen, finansiering, privata tjänster och tredje sektorn. Reformen bör utvecklas med utgångspunkt i vettiga lösningar för social- och hälsovårdstjänster och inte strikt enligt provinsgränserna. Många av de föreslagna sote-områdena är för små för att effektivt kunna sköta om social- och hälsovården för sin åldrande och minskande befolkning, säger Östman.

Ett annat stort problem är att regeringens förslag inte tar hänsyn till behovet av privata tjänsteleverantörer, särskilt små och medelstora företag och aktörer från tredje sektorn.

– Även om den offentliga sektorn måste ha huvudansvaret för att organisera tjänster, måste företag och aktörer från tredje sektorn kunna vara med betydligt mer än vad regeringen nu föreslår. Den modell som regeringen föreslår hotar att urholka partnerskap med privata aktörer. Kristdemokraterna är oroliga för vad som kommer att hända med små företag inom social- och hälsovårdssektorn.

– Krav för intern tjänsteproduktion i alla situationer leder till att små tjänsteleverantörer utesluts från tjänstemarknaden. Konkurrenskraftig budgivning för stora enheter får inte leda till att småföretag elimineras, så reglerna måste justeras, säger Östman.

KD är för finansiering till sote-områden direkt från statsbudgeten. Beskattningsrätten ska inte flyttas över till områdena, eftersom det i onödan höjer den totala skattebördan och ökar den regionala ojämlikheten ur skattemässig synvinkel.

– Finansieringsmodellen behöver fortfarande reformeras och göras mer behovsbaserad, säger Östman.

Ylös