KD:n uusi koulutuspoliittinen ohjelma valmistui: ”Opetuksen alamäki vaatii ryhdikkäitä toimia, kuten pienempiä ryhmiä ja lähikoulujen tukemista”

26.1.2021 klo 11:20 Politiikka Merja Eräpolku

Kristillisdemokraatit julkaisi uuden koulutuspoliittisen ohjelmansa. Ohjelmassa pyritään vastaamaan siihen huolestuttavaan kehitykseen, joka näkyy etenkin perusopetuksessa oppimistulosten heikentymisenä ja opettajien uupumisena.

– Suomalainen perusopetus ei ole entisellään. Kansainvälisissä PISA-mittauksissa Suomi on pudonnut kärjestä. Oppilaiden eriarvoistuminen on lisääntynyt, eikä alueellinen tasa-arvo toteudu. Valtakunnallisesti kouluverkkoa on karsittu rajulla kädellä. Opettajien jaksaminen on heikentynyt ja opettajankoulutukseen hakevien määrä on laskenut rajusti. Opetuksen alamäki vaatii ryhdikkäitä toimia, kuten pienempiä ryhmiä ja lähikoulujen tukemista, toteaa KD:n puheenjohtaja Sari Essayah.

Pienkoulujen lakkauttamista ja oppilaiden keskittämistä suurin kouluyksiköihin on perusteltu kustannussäästöillä sekä opetustarjonnan laajentamisella ja oppiaineiden valinnaisuusmahdollisuuksien kasvamisella.

– Samaan aikaan ei ole kuitenkaan selvitetty, miten etäopetuksen ja digitaalisen opetuksen mahdollisuuksien avulla voitaisiin osaltaan vähentää pienten lähikoulujen lakkautuspainetta. Etäopetuksen innovatiivisempi hyödyntäminen ja esimerkiksi pienkoululisän palauttaminen ovat toimenpiteitä, joilla tarve keskittää oppilaat suuriin yksiköihin vähenisi, Essayah toteaa.

KD vaatii, että kasvatuksen ja opetuksen laatuun panostetaan nykyistä enemmän. Ohjelmassa esitetään, että ryhmäkokoja pienennetään niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa, lapsen ja nuoren tukemista resursoidaan enemmän, kaikille peruskoulunsa päättäneille nuorille varmistetaan jatko-opintopaikka, opintopolkuja yksilöllistetään sekä yliopistoihin ja korkeakouluihin lisätään resursseja.

– Kristillisdemokraatit haluavat vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja positiivisia oppimistuloksia. Inkluusiomallin onnistuneeseen toteutukseen tarvitaan merkittävästi enemmän lisäresursseja, jotta pystytään vastaamaan oppilaiden tarpeisiin, sanoo ohjelmaa valmistelleen KD:n koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sari Kumin.

On tärkeää, että jokainen lapsi tulee päivittäin nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi.

Kristillisdemokraatit korostavat myös henkisen oppimisympäristön merkitystä. Lapsen tulee tuntea, että kouluun on hyvä tulla ja siellä on turvallista olla.

– On tärkeää, että jokainen lapsi tulee päivittäin nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. On oltava tilaa omille mielenkiinnon kohteille ja mahdollisuuksia vahvuuksien löytymiselle. Oppilaita on kannustettava haastamaan ja kehittämään itseään pitkäjänteisesti ja sinnikkäästi, Kumin muistuttaa.

Kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoihin on kiinnitettävä huomiota niin hallinnolliseen kuin pedagogiseen johtamiseen, tilojen esteettömyyteen, tiedon saavutettavuuteen ja terveisiin oppimisympäristöihin.

– Uskomme, että Kristillisdemokraattien koulutuspoliittinen ohjelman esitysten toteuttaminen antaisi hyvät mahdollisuudet kehittää koulutusjärjestelmäämme niin, että jokaisen lapsen ja nuoren edellytykset kasvaa ja oppia mahdollistuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Ohjelmaa valmistelleeseen työryhmään kuuluivat Sari Kuminin ohella perusopetuksen ammattilaiset, KD-aktiivit Markus Hekkala, Hannele Saari ja Tuulikki Tepora. KD:n nettisivuilla julkaistua ohjelmaa käsiteltiin myös KD:n puoluehallituksessa ja eduskuntaryhmässä.

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sari Kumin Eduskuntatalon mielenilmauksessa: ”Koulukiusaamisen ehkäisy aloitettava jo päiväkodeissa”

Ylös