Ett värdefullt arv – Jakobstads största privata arbetsgivare fyller 70 år

19.5.2021 klo 21:45 Artiklar KD Lehti

Stadens största privata arbetsgivare fyller i år 70 år.

Företaget Snellman har en lång och växlande historia från den anspråkslösa starten på Biskopsgatan via fabriken på Amerikagatan till en toppmodern anläggning på Granholmen.

Ett uttryck som många har stött på är Arvet från Herman och Ida. Vad det betyder står säkert inte klart för alla.

Vi låter Kalle Snellman öppna det för oss i en kort intervju. Kalle är den av bröderna som först kom med i företaget efter de båda grundarna Kurt och Lars, vilka inte längre är i livet.

–  Vi växte upp i Torp, Kållby, under anspråkslösa förhållanden. Familjen bestod av 13 barn och våra varmt troende föräldrar Herman och Ida, berättar Kalle.

Till den vägkost vi fick från hemmet hörde insikten om att det är människans lott att arbeta ärligt och flitigt, att ta hand om varandra och förtrösta på Gud.

– Till den vägkost vi fick från hemmet hörde insikten om att det är människans lott att arbeta ärligt och flitigt, att ta hand om varandra och förtrösta på Gud samt att minnas att våra bästa mänskliga insatser är gåvor och välsignelser från Gud.

– Pappa Herman var jordbrukare och en omtyckt söndagsskollärare. För honom var det viktigt att på söndagarna samla familjen till husandakt och läsning ur Luthers Huspostilla. Att de långa avsnitten kunde kännas uttröttande för barnen är lätt att förstå. Men samtidigt väckte pappas och mammas innerliga gudstro uppskattning och respekt hos barnen.

– Ärlighet och sanningsenlighet är två honnörsord som styrt företagets utveckling mot framgång. Vi har velat stå på en grund med bestående värderingar, där affärsetiken är en hjärtesak för oss, säger Kalle.

Text: Kurt Hellstrand
Bilder: Karin Hagnäs

– Ärlighet och sanningsenlighet är två honnörsord som styrt företagets utveckling mot framgång, säger Kalle Snellman.

Ylös