KD:s partifullmäktige stöder ett Natomedlemskap: ”Finland bör satsa på att stärka den övergripande säkerheten”

30.4.2022 klo 08:48 KD-Svenska Merja Eräpolku

Kristdemokraternas partifullmäktige godkände vid sitt extraordinarie möte 29.4.2022 med klar majoritet (86 %) KD:s partistyrelses (23.4) ställningstagande, som förordar Finlands ansökan om medlemskap i Nato.

Finland har varit Natos partnerskapsland sedan 1994 och medlem i EU sedan 1995. Vårt lands militära kapacitet och konsekventa utrikes- och säkerhetspolitik är välkända och trovärdiga. Finlands försvarsmakt är välutbildad och handlingskraftig, reserven omfattande och medborgarnas försvarsvilja högst i Europa. I och med Finlands eventuella Natomedlemskap förväntas försvarsförbundets totalkapacitet effektiveras.

– Finland ligger i ett strategiskt viktigt område. Som medlem i Nato skulle Finland ha bättre möjligheter än i dag att delta i och påverka det euroatlantiska samarbetet för stärkandet av säkerheten i Nordeuropa. Samtidigt kommer bland annat det multilaterala underrättelseutbytet att öka och möjligheterna till samarbete för att utveckla det egna cyberförsvaret och beredskapen för hybridkrigföring att förbättras.

Partifullmäktige stöder de åtgärder som stärker den operativa kapaciteten hos både försvarsmakten och gränsbevakningen och kommer att påskynda alla åtgärder som förbättrar den övergripande säkerheten, såsom förbättrandet av försörjningstryggheten, i synnerhet vad gäller mat, energi och mediciner.  Med tanke på den övergripande säkerheten är det viktigt med ett brett nationellt samförstånd, allmänhetens förtroende för beslutsfattare, myndigheter och informationsflödet.

Ylös