”Uudella sukupuolineutraalilla vanhemmuuslailla luodaan pohja tulevalle translain muutokselle” – lain sisältö hyväksyttiin eduskunnassa

15.6.2022 klo 16:13 Eduskunta Merja Eräpolku

Uuden vanhemmuuslain sisältö hyväksyttiin tänään eduskunnan täysistuntokäsittelyssä. Vanhemmuus toteutuu edelleen joko isyytenä tai äitiytenä, mutta termit isä ja äiti kuitenkin irrotetaan sukupuolen käsitteestä. Kristillisdemokraatit eivät ole olleet valmiita tätä hyväksymään.

Aiemmat äitiyttä ja isyyttä koskevat erilliset lait yhdistetään vanhemmuuslaiksi. Asiaa käsitelleen lakivaliokunnan mietintö ei ollut yksimielinen, vaan siihen sisältyi kaksi vastalausetta, jotka kaatuivat tänään 15. kesäkuuta lakiesityksen ensimmäisen käsittelyn äänestyksessä selkein luvuin. Hallituksen linjaa tukivat hallituspuolueiden sekä Kokoomuksen edustajat.

Tiistaina käydyssä täysistuntokeskustelussa lakivaliokunnan jäsen Antero Laukkanen (kd) totesi, ettei luonnonjärjestystä voi lailla muuttaa.

– Tätä lakia ei olisi koskaan pitänyt antaa. Tämä loukkaa normaalia ajattelua isyydestä, äitiydestä, niiden selkeästä merkityksestä yhteiskunnassa, ja tämä väheksyy sitä, että isyys ja äitiys ovat aina sukupuolisidonnaisia.

Laukkasen mukaan isyys- ja äitiyslakien yhdistäminen sinällään ei ole ongelma, mikäli se olisi toteutettu isän ja äidin erilliset roolit huomioiden.

– Hallituksen esitykseen liittyy kuitenkin ongelmakohtia, joista suurin on sen tavoite tehdä lainsäädännöstä sukupuolineutraalia siinäkin kohtaa, missä sukupuolella on olennaista merkitystä. Lakiehdotuksen tavoite lainsäädännön selkeyttämisestä epäonnistuukin sen taustalla olevien arvovalintojen seurauksena, Laukkanen totesi.

Hän viittasi Lastenvalvojat ry:n lausuntoon, jossa todetaan termistön sekavuus. ”Esimerkiksi, kun synnyttänyt henkilö on oikeudelliselta sukupuoleltaan mies, todetaan hänet kuitenkin lapsen äidiksi.” Vastaavaan termistöön liittyvä ongelma on esimerkiksi 4 §:ssä: ”Mikäli henkilön oikeudellinen sukupuoli vahvistetaan naiseksi, voidaan hänet vahvistaa kuitenkin lapsen isäksi.”

Käsittämätöntä, että keskustapuolue on tällaisen esityksen takana.

– On ihan käsittämätöntä, että keskustapuolue on tällaisen esityksen takana. Termien sukupuolisidonnaisuuden purkamisen aiheuttama lainsäädännön sekavuus korostuu jatkossa entisestään, mikäli hallituksen suunnitelma, translain uudistus, toteutuu, Laukkanen kummastelee.

Kansanedustaja Sari Essayah tuki Laukkasen tekemiä muutosesityksiä ja muistutti, että on tärkeää nähdä isyyden ja äitiyden tasa-arvoisuus, mutta myös niiden erilaisuus ja toisiaan täydentävä rooli.

– Se, että isyys ja äitiys niputetaan yhdeksi ja samaksi, ei myöskään edistä meidän palvelujärjestelmän kehittämistä tukemaan perheitä paremmin. Esimerkiksi vaikkapa neuvolapalveluissa äiti on usein se ensisijainen avun ja tuen saaja, ja isä jää liian usein vähälle huomiolle. Se palvelee sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa että myöskin perheitten etua.

– Tässä  ei ole lähdetty siitä lapsen edusta ja lapsen yhdenvertaisuudesta, vaan seksuaalisen suuntautumisen perusteella erilaisten perheiden yhdenvertaisuutta on lähdetty edistämään  lapsen yhdenvertaisuuden kustannuksella, Essayah totesi.

KD:n edustajat löytävät esityksestä myös oikeansuuntaisen korjauksen nykyiseen lainsäädäntöön. Uusi vanhemmuuslakiesitys sisältää mahdollisuuden siihen, että naisparit voisivat jatkossa valita hedelmöityshoitoihin siittiöitä myös sellaiselta luovuttajalta, joka suostuu isyyden vahvistamiseen. Tämä mahdollisuus poistettiin äitiyslakia uudistettaessa Kristillisdemokraattien sitä vastustaessa ja nyt se palautetaan.

– Monesti tuntuu, että kun me yritämme nostaa täällä esille ideologisista ja arvolatautuneista lähtökohdasta tehtyjä lainsäädäntöesityksiä ja niitten epäkohtia, niin niiltä suljetaan silmät, kunnes sitten huomataan jonkun ajan kuluttua, että kristillisdemokraatit olivatkin tässä asiassa oikeassa, Essayah sanoi.

Vaikka muutos parantaisi nykytilannetta, lakiehdotuksen toteutumisen myötä naispari päättää lapsen puolesta, voiko hän tuntea alkuperänsä ennen kuin vasta täytettyään 18 vuotta.

Vireiden Saara Hyrkkö puolusti esitystä todeten, että on transsukupuolisia ihmisiä, jotka tulevat vanhemmiksi.

– Minun on vaikea käsittää, miten opposition mielestä näissä tilanteissa tulisi toimia. Pitäisikö lapset jättää ilman vahvistettuja vanhempia, vai mikä ihme olisi se ratkaisu, kun todellisuus nyt on tällainen kuin se on, Hyrkkö kummasteli.

Laukkanen muistutti, että uudella vanhemmuuslailla luodaan pohja translain muutokselle, joka on tarkoitus tuoda syksyllä.

On hyvä kansalaisten ymmärtää, mistä tässä puhutaan, selkokielellä.

– Kun on vaikka miestranspari, jossa toinen on naisesta vaihtanut itsensä mieheksi mutta säilyttänyt kykynsä synnyttää — siis jota nykyinen translaki ei mahdollista, mutta jota hallitus ajaa — niin silloin me ollaan tilanteessa, että tämän lain mukaan synnyttänyttä miestä, joka on alkuperältään nainen ja säilyttänyt tämän kohtunsa ja kykynsä synnyttää, on kutsuttava äidiksi. Hänet merkitään siis väestökirjaan äidiksi, ja sitten toisin päin. On hyvä kansalaisten ymmärtää, mistä tässä puhutaan, selkokielellä.

Keskustan Pekka Aittakumpu korosti puheessaan perheen ja sen hyvinvoinnin merkitystä ja tuki käsitystä äitiyden ja isyyden sukupuolisidonnaisuudesta.

– En usko, että suomalaisille on hyväksi tiettyjen tahojen haaveet sukupuolikäsitteiden purkamisesta ja sekoittamisesta ja äidin ja isän roolien hämärtämisestä. En yksinkertaisesti ymmärrä, mitä ja ketä se palvelee, Aittakumpu kysyi linjasta, jota hänen oma puolueensa on tukenut niin hallituksessa kuin eduskunnassakin.

Lue lisää aiheesta KD-lehden aiemmasta artikkelista

Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi HE 132/2021 vp ja LaVM 9/2022 vp

Ylös