KD Unga: Tvåspråkighet är inte en belastning

2.10.2022 klo 21:31 Artiklar KD Lehti

– Finlandssvenska är inte mindre finskt än finska språket. Finskhet är om språk- och kulturaltraditioners mångfald. Där är inte bara ett sätt att vara finsk även om Sannfinländarna tycker så, säger Ami Rinta-Valkama, KD Ungas ordförande.

Sannfinländarnas har släppt sitt nya ”finskhetsprogram” som bland annat påstår att de finskspråkigas självbild försämras av att de måste lära sig det andra inhemska språket i skolan, att det orsakar dåliga inlärningsresultat och skadar avancemanget i arbetslivet.

KD Unga ser tvåspråkigheten som en rikedom som knyter Finland samman med resten av Norden.

– Finlandssvenska är inte mindre finskt än finska språket. Talare av båda är finländare. Finskhet är om språk- och kulturaltraditioners mångfald. Där är inte bara ett sätt att vara finsk även om Sannfinländarna tycker så, säger KD Ungas ordförande Ami Rinta-Valkama.

Utöver att KD Unga inte håller med Sannfinländarnas åsikter i språkfrågan kan man även konstatera att vetenskapen inte heller gör det. Att kunna fler språk ger en fler arbetsmöjligheter och större möjligheter att skapa kontakter som kan vara gynnsamma i arbetslivet.

De finskspråkiga och de svenskspråkiga har tillsammans kämpat för självständighet, gått ut i krig sida vid sida och byggt vårt fantastiska samhälle. Det ska man inte förringa.

De finskspråkiga och de svenskspråkiga har tillsammans kämpat för självständighet, gått ut i krig sida vid sida och byggt vårt fantastiska samhälle. Det ska man inte förringa.

– Vi i KD Unga är trygga i vår språkliga identitet, oberoende om vi pratar finska eller svenska, säger Rinta-Valkama.

Ylös