Peter Östman: Vad tänker regeringen äta i framtiden, om bönderna i Finland är tvungna att sluta med verksamheten?

9.10.2022 klo 10:25 KD-Svenska Leo Byskata

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen kräver att regeringen vidtar snabba åtgärder för att permanent förbättra primärproducenternas situation.

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen publicerade ett paket med 100 åtgärder för att befrämja Finlands försörjningstrygghet. Riksdagsgruppen kräver att regeringen vidtar snabba åtgärder för att permanent förbättra primärproducenternas situation.

Regeringen har fortfarande inte skapat en mekanism för att säkerställa att bönderna får tillräckligt med ersättning för den mat de producerar. Det finns nog lösningar, men det fattas politisk vilja. Bönderna är fortfarande de största förlorarna i livsmedelskedjan, trots att Centern har suttit i regeringen redan i två perioder i rad.

– Krisen började länge före kriget i Ukraina. Regeringen borde ha reagerat långt tidigare, säger Peter Östman som är medlem i riksdagens jord- och skogsbruksutskottet. Krisen inom jordbruket är djup. Varje dag slutar två till tre lantgårdar med verksamheten, och antalet befaras bli ännu större i slutet av året. Priset på energi, gödsel och foder är skyhöga. Enligt Östman borde också EU omvärdera sin jordbrukspolitikiska linje. Stödsystemet måste förändras så att det främjar matproduktion.

– Vi står öga mot öga med en global matkris, och det borde vara självklart att det viktigaste målet med jordbrukspolitiken både i EU och Finland bör vara att trygga en kontinuerlig matproduktion. Förseningen av djurbidragen är ett exempel på ett fiasko som vi inte har råd med. Kommissionen har nog strategier, direktiv och visioner, men det finns inte tillräckligt med bondförnuft. Det är våra bönder som står för fiolerna, beklagar Östman.

Ylös