Riksdagskandidaten Hanna-Lea Ahlskog: KD ser till hela nationens bästa på ett ekonomiskt hållbart sätt

8.10.2022 klo 11:14 Artiklar Leo Byskata

Hanna-Lea Ahlskog är en mor till fem barn i skolåldern men hon har tagit sig mer och mer tid för politiska uppdrag under åren.

Hanna-Lea Ahlskogs företag får stå vid sidan när det tredje valåret i sträck är på kommande. Som Mellersta Österbottens kretsordförande finns det en hel del ansvar att tygla utöver hennes egen kandidatur.

Hanna-Lea blev själv invald till välfärdsområdets fullmäktige och där fungerar hon som KD gruppens ordförande. Hon har blivit utsedd till medlem i ett flertal revisionsnämnder, vilket är något hon verkligen brinner för. Tidigare har hon också suttit i ett antal olika nämnder samt i landskapsstyrelsen.

Familjen bor i Karleby och maken Jens jobbar inom båtbranschen i Österbotten.

Vad var det som fick dig att bli engagerad i politiken?

– Jag har en stark minnesbild från lågstadieåldern när det var omröstning om medlemskap i EU. Jag blev intresserad av de olika argumenten och konstaterade att alla inte var lika hållbara. Ordvalet är oerhört viktigt. En politiker kan förändra samhället och individens liv till det bättre eller sämre bara beroende på vilka ord man väljer.

Varför valde du KD som parti? Vad är det som Kristdemokraterna erbjuder som ingen annan har?

– Jag valde KD tack vare dess smarta partipolitik särskilt när det gäller beskattning, sociala förmåner och finanspolitik. KD är ett annorlunda parti eftersom man inte arbetar för någon gruppering på någon annans bekostnad utan ser till hela nationens bästa på ett ekonomiskt hållbart sätt. Precis detta var speciellt viktigt för mig, inte minst eftersom jag är utbildad ekonom och själv funderat mycket på de aspekterna.

Vad har varit mest lärorikt och vad har varit mest utmanande under din politiska karriär?

– Jag känner mig priviligerad att jag har fått vara med på så många olika platser och lära mig från olika situationer och människor genom att vara öppen och nyfiken. Jag tycker det är viktigt att alltid våga fråga och läsa all beredning som finns inför ett möte. Om man gör det år efter år så samlar man en bred uppfattning och genom det får man bättre möjligheter att påverka. Man stöter på de största utmaningarna när det är knappa resurser som skall räcka till, och det är speciellt då som det gäller att ha tillräckligt med information att stå på så att man får en insyn som man på basen av kan välja hur man skall gå till väga.

Lidandet är hjärtskärande och vi riskerar värdefull arbetskraft. Landets ekonomiska utveckling är oroväckande eftersom skulderna ökar alltför snabbt. Därför behövs verkligen de lösningar som har KD presenterat.

Nu ställer du upp som kandidat i riksdagsvalet. Vilka frågor är det som du vill lyfta fram i detta val?

– Mitt största fokus ligger på tryggandet av familjernas välfärd. Nativiteten måste säkras. Vi måste också få en lösning på hur vi kan säkerställa ungas psykiska och fysiska hälsa. Lidandet är hjärtskärande och vi riskerar värdefull arbetskraft. Landets ekonomiska utveckling är oroväckande eftersom skulderna ökar alltför snabbt. Därför behövs verkligen de lösningar som har KD presenterat.

Hur kommer din riksdagsvalkampanj att se ut?

– I mina planer står alla metoder ännu till förfogande och det finns otaligt med idéer. Ett par själv stickade valvantar är redan färdiga, eftersom det alltid löns att kombinera nytta med nöje när det finns möjlighet!

 

Ylös