Nyt on oikea hetki siirtää Ahvenanmaan valvonta pois Venäjältä, Päivi Räsänen vaatii

21.10.2022 klo 13:56 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustaja Päivi Räsänen on tänään jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, jotta Geneven rauhansopimuksen valvonta koskien Ahvenanmaata siirretään Venäjältä, esimerkiksi Suomelle ja Ruotsille.

– Turvallisuusympäristön muutosten myötä Ahvenanmaan asema olisi syytä nostaa pöydälle. On viisasta toimia silloin, kun Venäjä on sotilaallisesti ja taloudellisesti heikoilla. Venäjän konsulaatin erityisasema Ahvenanmaalla on lopetettava Suomen suvereniteettia loukkaavana, Räsänen perustelee.

Ahvenanmaa on demilitarisoitu eli se on vanhojen kansainvälisten sopimusten (Pariisi 1856 ja Geneve 1921) mukaisesti aseeton. Suomella on velvollisuus puolustaa sitä, mutta joukkoja ja aseita siellä ei saa rauhan aikana olla.

Sopimuksen kummallinen jäänne on se, että aseetonta vyöhykettä valvoo Venäjä.

Sopimuksen kummallinen jäänne on se, että aseetonta vyöhykettä valvoo Venäjä. Suomi ja Neuvostoliitto tekivät talvisodan jälkeen vuonna 1940 sopimuksen, jonka mukaan Neuvostoliitolla oli oikeus valvoa, että Ahvenanmaan saarten demilitarisointia ja linnoittamattomuutta koskevia sitoumuksia noudatetaan. Sopimus jäi voimaan vuonna 1992, kun Suomi ja Venäjä sopivat Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen voimaan jääneistä sopimuksista.

Käytännössä valvontaa tekee Venäjän Ahvenanmaan konsulaatti.

Demilitarisoitu Ahvenanmaa on osa Suomen valtioaluetta, ja sotatilassa Suomi vastaa sen puolustuksesta. Venäjän konsulaatin erikoinen tehtävä valvoa Ahvenanmaata on Suomen suvereniteetin kannalta jo lähtökohtaisesti ongelmallinen.

– Nykyisessä Itämeren kiristyneessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, ja Venäjän aggressiiviset sotatoimet Ukrainassa huomioon ottaen, hallituksen tulisi ryhtyä toimiin, jotta päästäisiin eroon tästä historian jäänteestä, Räsänen sanoo.

Hän muistuttaa, että Ahvenanmaan asema on tärkeä koko Itämeren kannalta, mutta erityisen merkittävä se on koko Suomen turvallisuudelle. Kiristyneessä tilanteessa Ahvenanmaan strateginen merkitys tulee vain kasvamaan. Itänaapurin valvontaoikeutta koskeva valtiosopimus olisi ollut mahdollista lopettaa jo silloin, kun Neuvostoliiton kanssa solmittu YYA-sopimus vuonna 1991 purkautui.

– Asiantuntijat ovat todenneet, että konsulaatin tekemässä demilitarisoinnin valvomisessa on ollut kyse Venäjän tekemästä sotilastiedustelusta. Tämä on kansainvälisesti vertaillen varsin poikkeuksellista.

Ylös