KD:s partistyrelse kräver att man ingriper i gängkriminaliteten

1.11.2022 klo 10:22 KD-Svenska Merja Eräpolku

Kristdemokraternas partistyrelse kräver att man ingriper i gängkriminaliteten innan situationen går överstyr.

Framför allt har våldsbrotten bland barn under 15 år ökat sedan 2015. Det har skett en ökning av misstankar om misshandel samt grova rån, brott mot liv och försök till brott mot liv. Den ökade brottsligheten bland barn och unga signalerar ett ökat illamående, vars grundorsaker måste angripas samtidigt som man bör hitta lösningar på redan krisartade situationer.

I Finland är personer under 15 år inte straffrättsligt ansvariga och en person som misstänks för brott som begåtts under 15 år får inte anhållas, fängslas eller beläggas med reseförbud.. För närvarande har barnskyddet inte tillräckliga medel för att ingripa i ärenden som rör barn och unga. Lösningen är inte sänkt straffrättslig ansvarsålder. Istället bör man öka satsningen på tidigt stöd till familjerna och implementerande ungdomsarbete. KD:s partistyrelse efterlyser en utredning om hur man effektivt kunde ingripa vid brott som begås av minderåriga. Också behovet av lagändringar måste granskas mot bakgrunden av bekämpning av gängkriminaliteten.

En stor andel av gängbildningen syns bland invandrarungdomarna. Det bör utredas vilka faktorer som påverkar detta och anpassa invandringspolitiken därefter. De unga bör lotsas till hobbyer och intressant verksamhet.

En kursändring behövs för att bryta marginaliseringens och illamåendets cirkel. Familjerna behöver mer stöd i föräldraskapet. Familjearbetet och barnskyddet bör ges resurser så att stöd kan fås i tid. Genomförandet av särskilt stöd och inkludering i skolan kräver också tillräckliga resurser.

Ylös