Östman föreslår beredning av en ny kraftverksskatt: ”Vinsterna från investeringarna i elproduktion försvinner till utlandet, men skadorna lämnar i Finland”

14.11.2022 klo 10:45 KD-Svenska Merja Eräpolku

Riksdagsledamot Peter Östman, vice ordförande i Kristdemokraterna föreslår att det görs en ny lagberedning för att införa en ny kraftverksskatt.

– Energikrisen har lett till att energibolagens vinster har skjutit i höjden. En ny kraftverksskatt bör utarbetas så att den även tar hänsyn till energiproduktionens effekter på elnätet, miljön, kommuninvånarna och statens offentliga finanser, sade Peter Östman, som talade på kristdemokratiska Mellersta Österbottens krets höstmöte i Karleby.

– Åtminstone Danmark har utarbetat ett lagförslag för införandet av en så kallad producentavgift, som skulle förpliktiga energibolag som producerar förnybar energi att bidra till kostnaderna för att förstärka stamnätet.

Finland är ett av de länder i Europa med den snabbaste tillväxten på vindkraft och som betraktas som det mest attraktiva landet när der gäller investeringar i vindkraft. Av alla vindkraftverk som byggs, eller är under planering, uppskattas 80 procent bestå av utländska investerare.

– Det får inte vara så att vinsterna främst kommer att försvinna i fickorna på utländska investerare, medan kostnaderna för elproduktionens nackdelar faller på de finländska skattebetalarnas ansvar, konstaterar Östman.

– Det är fortfarande helt öppet vem som senare ska bekosta rivningen av kraftverken när de förbrukats.

En enorm mängd havsbaserad vindkraft planeras längs den Österbottniska kusten, också längs Karleby-kusten.

– Kommunerna har inte ens rätt att uppbära fastighetsskatt från vindkraftsparkerna till havs, trots att de negativa olägenheterna för landskapet och skador i miljön är bestående. Om det inte finns några nackdelar med vindkraftverk, varför byggs då inte vindkraftsparker utanför Helsingfors, frågar sig Östman.

Kraftverksskatten är ingen ny idé. Redan tidigare fanns det planer för införandet av en sk wind-fall skatt, ämnad att gälla kraftverk som oförtjänt gynnats av systemet för handel med utsläppsrätter och dessutom kammat in vinster tack vare energisubventioner. År 2013 presenterade Katainen regeringen ett sådant lagförslag, men lagen kunde inte verkställas på grund av EU:s bristande kontroll av statsstöden. Förslaget till kraftverksskatt fanns även i SDP:s alternativbudget för 2019, men förslaget har inte drivits framåt trots att  partiet innehar statsministerportföljen.

Ylös