Eija-Riitta Korhola: Vi behöver mer Europa, men mindre Bryssel

20.5.2024 klo 12:40 KD-Svenska Merja Eräpolku

Den viktigaste uppgiften för en finsk ledamot av Europaparlamentet är att se till att den makt som Finland har gett Bryssel generar tillbaka i form av förnuftiga beslut. Den populistiska observationen – ”vi har för mycket Bryssel” – har fått ett brett folkligt stöd. Men det är skäl att notera att det inte betyder detsamma som ”vi har för mycket Europa”. Vi har fortfarande för lite Europa. Europa är fortfarande vår största marknad och vår viktigaste internationella referensram. Vi behöver en fungerande inre marknad, vi behöver ett starkt och enat Europa. Det är därför jag poängterar med 25 års erfarenhet av EU-politik och 15 år som europarlamentariker: vi behöver mer Europa, men mindre Bryssel.

Det innebär bättre lagstiftning, där man inser helheten och konsekvenserna av olika direktiv för medlemsländerna, bättre än vad som skett de senaste åren. Det har funnits för många exempel på lagstiftningsmani, där samma mål har nåtts på olika avdelningar utan ordentlig samordning, med direktiv som åsidosätter, skapar konflikter och leder till störningar på marknaden och för medborgarnas vardag. Resultatet har blivit överlappande lagstiftning och överreglering genom att man försöker lösa globala problem, uteslutande på Europas bekostnad.

Framförallt när det gäller klimatpolitiken har det snarare varit regel än undantag och därför har vi tyvärr serverat populisterna ett vapen på ett silverfat. Det har lett och leder till negativa konsekvenser för våra medborgare. Jag vill motverka en sådan utveckling och påverka i en riktning som förstärker vår konkurrenskraft och skapar en bättre vardag för finländarna. Jag vill understryka ännu en gång, jag ser som den viktigaste uppgiften för en finländsk Europaparlamentariker, ett se till att den makt som Finland har gett Bryssel, generar tillbaka i form av förnuftiga beslut.

Eija-Riitta Korhola, PhD, kandidat i EU-valet

Ylös