Varför är EU-valet viktigt?

20.3.2024 klo 18:20 KD-Svenska Peter Östman

I juni väljs 15 EU parlamentariker från Finland. I Europa fortsätter den obarmhärtiga ryska expansionskriget.  EU-ländernas stöd till Ukraina har ännu inte varit på en tillräcklig nivå. Finland har i långa tider haft en hög beredskapsnivå. I många andra europeiska länder undervisar man och påminner om beredskapen fortfarande ur historiskt perspektiv.

Det europeiska försvarssamarbetet måste stärkas både kort- och och långsiktigt. Finlands Kristdemokrater är medlemmar av europeiska folkpartiet (EPP). Kristdemokraterna och EPP är starka förespråkare för ett gemensam europeisk försvar. Det behövs en tydlig strategi för att hantera kriser. Vi kan dela med oss av våra erfarenheter, till andra regioner i Europa, när det är fråga om beredskapsarrangemang som liknar våra, till exempel skyddsrum för befolkningen.

Viktiga teman för den kommande perioden inkluderar också ökade utmaningar för den inre säkerheten i och med den ökade terrorismen runtom i Europa. Säkerheten vid EU:s yttre gränser måste prioriteras. I de arktiska områdena måste säkerheten kontinuerligt garanteras, medan konkurrensen mellan stormakterna också intensifierats längs de nordliga sjölederna. För Finland, som en arktisk nation, är detta särskilt viktigt. Samarbetet mellan EU och Nato utvecklas ständigt, och pragmatism är bra i det avseendet. Båda dessa organ kommer att utgöra en stark duo för framtiden. Efter Rysslands inledande anfallskrig har denna relation klarnat: Nato agerar operativt och stödjer säkerhetssektorns hårda kärna, medan EU ska trygga att den inre marknaden fungerar utan störningar.

Europaparlamentets talman Roberta Metsola nämnde under sitt besök i Finland att vi behöver ”storhet och styrka i våra egna tankar” så att även de mindre medlemsländerna kan främja sina egna ståndpunkter och värderingar. Finland kan också vara större än sin storlek. Men det förutsätter att vi vågar stå upp för det som är förenligt med våra värderingar. EPP:s grundläggande värderingar är människolivets värde i alla dess livsskeden. Den kristna människosynen är utgångspunkten för dessa värderingar. Vi vill bygga ett samhället som ett mera medmänskligt, familjevänligt och företagsvänligt närsamhälle, där varje människa är lika värdefull och kan leva i trygghet.

Samhällen som bygger på hållbara värderingar är också entreprenörsinriktade och innovativa, konkurrenskraftiga och ekonomiskt ansvarsfulla. I sådana samhällen respekterar individen gemensamma moraliska normer och tar  ansvar för sina egna liv, men också för varandra och miljön.

Jordbrukarnas röst måste också höras i EU:s framtida beslutsfattande. Att trygga självförsörjningen av livsmedel är av yttersta vikt.

Principen om närförvaltning, som Kristdemokraterna och EPP förespråkar, skall styra beslutsfattandet så att beslut fattas så nära de människor som de berör som möjligt. Denna princip betonar samarbetet mellan självständiga medlemsstater, istället för att utveckla Europeiska unionen till en federal stat. Vi behöver djupare samarbete, medan onödig byråkrati och reglering bör elimineras. EU-valet är viktigt.

Peter Östman
Riksdagsledamot, KD

Ylös