Tanus järkyttyi kotihoidon tilasta: ”Vanhuksista on tullut helppoja säästökohteita kunnissa”

21.3.2018 klo 14:59 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustaja Sari Tanus on järkyttynyt vanhusten kotihoidon tilanteesta ja vaatii hallitukselta pikaisia toimenpiteitä.

Tanuksen mukaan tuore Suomen perus- ja lähihoitajaliitto SuPerin teettämä selvitys kotihoidosta on surullista luettavaa.

– Vaikka selvitys painottuu pitkälti hoitajien ongelmiin, antaa se myös karmaisevan kuvan siitä, miten arvostamme omia vanhempiamme ja isovanhempiamme. Ikäihmisten kotihoidon kehittämisenhän piti olla yksi tämän hallituksen tärkeimmistä hankkeista.

– Näyttää kuitenkin siltä, että kehittämistyö on jäänyt täysin soten suunnittelun jalkoihin, Tanus kritisoi.

Vanhuksista on Tanuksen mukaan tullut kuntien säästötoimenpiteiden ”helppoja” kohteita.

Tanus painottaa, että tilanne on täysin kestämätön. Hän vaatiikin hallitusta asettamaan työryhmän selvittämään kotihoidon tilannetta koko Suomessa.

Vanhuksista on Tanuksen mukaan tullut kuntien säästötoimenpiteiden ”helppoja” kohteita.

– Selvityksestä käy ilmi, ettei kotihoidon kehittämisessä lähtökohtana ole ollut asiakkaan hyvinvointi, vaan kustannussäästöt ja määräyksiä laadukkaasta kotihoidosta rikotaan räikeästi.

Tanus haluaa nostaa keskusteluun Superin puheenjohtajan Silja Paavolan esittämän ajatuksen siitä, pitäisikö vanhusten hoidossa ”palata ajassa taaksepäin” ja painotusta siirtää kotihoidosta vanhainkoteihin ja erilaisiin asumispalveluyksiköihin.

– On vanhuksen hoitopaikkana jatkossa siten oma- tai vanhainkoti, tarvitaan tähän paljon nykyistä suurempia taloudellisia resursseja, Tanus vaatii.

Suomen perus- ja lähihoitajaliitto SuPer julkisti eilen kyselynsä, johon vastasi 3 005 kotihoidossa työskentelevää SuPerin jäsentä.

Selvityksen mukaan kotihoidon työntekijät ovat huolissaan asiakkaidensa saaman hoidon laadusta sekä omasta kuormittumisestaan. Lähes kaikki hoitajat kokivat, etteivät voi hoitaa asiakkaitaan niin hyvin kuin haluaisivat. Moni onkin jo luopunut työstään kotihoidossa ja useat ovat hakeutumassa muihin ammatteihin.

Lisäksi selvityksestä kävi ilmi, että hoidon laatu on huonontunut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Kuntien säästötoimenpiteet ovat ajaneet tilanteen kestämättömäksi. Yhdellä hoitajalla saattaa työvuoronsa aikana olla jopa kymmeniä käyntejä ja yhden vanhuksen luona vietetty aika voi olla ainoastaan muutamia minuutteja.

Ylös