Perustulon kannalla vain neljäsosa suomalaisista – valtaosa kannattaa syyperusteista ja vastikkeellista sosiaaliturvaa

9.9.2019 klo 11:09 Politiikka KD Lehti

Yli puolet kyselyyn vastanneista olisi valmis yhdistämään useita etuuksia yhdeksi tueksi.

Valtaosa suomalaisista vastustaa perustuloa sosiaaliturvan mallina, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) toteuttama kysely.

Kolme viidestä suomalaisesta on kyselyn mukaan sitä mieltä, että sosiaaliturvan saamisen pitää aina perustua selvään syyhyn. Syitä voivat olla esimerkiksi työttömyys, pienituloisuus tai opiskelu.

Runsas neljännes vastaajista, 27 prosenttia, kannatti ennemmin kaikille kansalaisille ilman erillistä syytä maksettavaa perustuloa kuin syyperusteista sosiaaliturvaa. Muut vastaajat eivät osanneet ottaa asiaan kantaa.

Vaihtoehdot esitettiin kyselyssä vastinparina toisilleen, eli vastaajat saattoivat valita vaihtoehdoista vain toisen.

Myönteisimmin perustuloon suhtautuivat vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat.

Eniten syyperusteista sosiaaliturvaa tukivat kristillisdemokraattien, kokoomuksen ja keskustan kannattajat.

Eniten syyperusteista sosiaaliturvaa tukivat kristillisdemokraattien, kokoomuksen ja keskustan kannattajat

Kysely selvitti suomalaisten asenteita myös muita sosiaaliturvaa käsitteleviin väitepareihin. Vastaajista hieman yli puolet, 55 prosenttia, haluaisi yhdistää useita tukimuotoja yhdeksi. Kaikista vastaajista ideaa vastusti neljännes. Ajatusta tuki kaikkien puolueiden kannattajien enemmistö.

Runsas puolet myös kannatti sitä, että sosiaaliturva olisi yksilökohtainen. Vajaan kolmanneksen mukaan sen tulisi huomioida muiden kotitaloudessa asuvien tulot.

Vastaajista 73 prosenttia kannatti ajatusta, että sosiaaliturvan eteen terveeltä ja työikäiseltä tulee edellyttää vastiketta, kuten työnhakua, opintoja tai suostumista aktivointitoimiin. Vastikkeettomuutta kannatti vain 12 prosenttia. Kyselyn pohjalta laadittu EVAn raportti arvioi, että arvostelua osakseen saaneen aktiivimallin idea vastaisi suomalaisen odotuksia sosiaaliturvasta.

Tiedot kerättiin osana EVAn Arvon- ja asennetutkimusta syksyllä 2018. Tutkimuksen suoritti Taloustutkimus internet-paneelilla. Tutkimukseen vastasi 2 007 suomalaista, ja sen virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lähde: STT
Ylös