KDS: Den svensk- och tvåspråkiga läkarbristen bör åtgärdas

19.11.2019 klo 16:06 Nyheter Merja Eräpolku

Även inom hälso- och sjukvården dominerar marknadsekonomin. Detta har lett till att framförallt den offentliga sektorn har problem med att hitta läkare till en skälig kostnad, vilket i förlängningen utgör ett hot mot medborgarnas hälsa.

Situationen är speciellt utmanande på svenskspråkiga områden. Studenter som är intresserade av att läsa medicin söker sig till andra nordiska länder för att få sin examen. Dessa läkare stannar ofta utomlands.

Vård på eget modersmål är en rättighet som Kristdemokraterna i Finland starkt vill värna om. I dagens situation är det de svenskspråkiga seniorer, som är i behov av vårdtjänster, som drabbas hårdast. Bristen på läkare tär också hårt på kommunernas och sjukvårdsdistriktens ekonomi, när de tvingas att anlita läkare via dyra köptjänster.

KDS föreslår som en åtgärd att intagningskvoten till den svenskspråkiga utbildningslinjen inom medicin ökas märkbart.

Ylös