Otrygghet bland Europas judar har ökats

24.1.2020 klo 15:55 Kolumner Peter Östman

För 75 år sedan, när portarna till Auschwitch koncentrationsläger öppnades, tvingades världen att inse det djupa förfall mänskans ondska kan leda till. Lägret som nazi-Tyskland byggt avslöjade det förskräckliga folkmordet som fått benämningen holocaust.

Främst judar, men också personer av romskt påbrå och andra minoriteter, vilka enligt naziternas raspolitik framställdes som opassande för samhället, hade förintats. Att hata och förfölja, att trampa på dessa personers mänskliga rättighetera, ansågs vara helt legalt.

Den dagen borde det ha blivit ett slut på fördomar, förtryck och hatpolitik. Man ville komma bort från beviset på det civiliserade Europas lägsta tillstånd genom att upprepa: ”aldrig mer”.

Som europeer har vi tvingats ärva historiens värsta och största folkmord. Auschwitz ståtar som ett varnande exempel hur man kan förneka mänskovärdet.

Idag finns det skäl att ställa oss frågan: Har mänskan ändrat, har mänskan lärt sig från historiens gång?

Nej. Historien har bevisat att judefientligheten har börjat med judarna, men inte upphört när det gäller judarna. Både i Europa och i andra världsdelar har jude- och främlingsfientligheten ökat. Våldsdåd och skadegörelse har ökat så kraftigt att det till och med hotar samhällsfreden.

Enligt en undersökning utförd av Europeiska Unionens byrå för grundläggande rättigheter har, förutom det det traditionella judehatet, radikala nationalistiska och politiska rörelsers, samt religiösa rörelsers hatprat och missbruk av sociala medier ökat känslan av otrygghet bland Europas judar.

Därför är många judar oroade över sin framtid och överväger att emigrera från Europa. Är det så vi vill ha det? Är vi beredde att två våra händer? Nej! Vi undertecknare kräver, att lagstiftare, domstolar, myndighter och upplysta uppfostrare tar sitt ansvar, för att vårt samhälle ska vara en plats där vi alla kan leva ett tryggt liv. Det måste vi, genom vårt agerande, lova inför kommande generationer.

Peter Östman, riksdagsledamot
Antero Laukkanen, riksdagsledamot
Heikki Westman, riksdagsledamot
Ben Zyskowicz, riksdagsledamot
Kimmo Sasi, ordförande för HUM rf
Jussi Nuorteva, docent
Risto Huvila, vice-ordförande för HUM rf
Rony Smolar, vice-ordförande för Centralrådet för de judiska församlingarna i Finland

Ylös