Finland måste skydda Israels ambassad och judiska församlingen mot antisemitiska attacker

5.2.2020 klo 15:58 Nyheter Merja Eräpolku

Ordförande för riksdagens Israel vängrupp, riksdagsledamot Peter Östman (kd) kräver att regeringen vidtar åtgärder för att skydda Israels ambassad mot antisemitiska attacker och garanterar ambassadens integritet och säkerhet.

Den israeliska ambassaden i Helsingfors blev på nytt utsatt för vandalism bara en vecka efter minnesdagen för förintelsen. Antisemitiska klistermärken och symboler för den avskaffade nordiska motståndsrörelsen hade satts upp på ambassadens dörr. Tidigare blev den synagogan i Åbo utsatt för en attack och i Tammerfors brändes Israels flagga vid en demonstration av en nazistisk organisation. Enligt den israeliska ambassadören har ambassaden utsatts för vandalism mer än 20 gånger under de senaste två åren. Till exempel slogs glasdörrarna i ambassadbyggnaden sönder under förra hösten.

Finlands skyldighet är att garantera säkerheten för utländska ambassader och diplomater. När ambassaden utsatts för vandalism påverkar det också de bilaterala förbindelserna mellan Finland och Israel, konstaterar Östman.

5Ledamot Östman lämnade in ett skriftligt spörsmål om ämnet till regeringen tillsammans med 25 andra riksdagsledamöter från fem olika riksdagsgrupper. Ledamöterna frågar vad regeringen kommer att göra för att garantera ambassadens integritet och personalens säkerhet och på vilket sätt regeringen kommer att motverka antisemitism i Finland.

 

Ylös