Östman: Konkreta sysselsättningsåtgärder behövs istället för vackra tal och vägkartor

8.2.2020 klo 14:02 Nyheter Merja Eräpolku

Riksdagsledamot Peter Östman (kd) efterlyser sysselsättningsåtgärder av regeringen. Östman talade vid kristdemokraternas partistyrelsemöte på lördagen och efterlyste konkreta åtgärder istället för vackra tal från regeringen. Om sysselsättningsgraden inte stiger, står regeringen inför nedskärningar.

Enligt Östman behövs det flera åtgärder för att underlätta företagens möjligheter att anställa och för att uppmuntra människor att ta emot arbete. Arbetsmarknaden behöver flexibilitet, samt bättre möjligheter till lokala avtal.

Arbetslöshetsersättningen bör reformeras så att dagpenningen är högre i början av arbetslöshetsskedet än i slutskedet. Detta skulle stärka de arbetslösas situationen i början av arbetslösheten och uppmuntra till aktivt arbetssökande.

I sitt tal framhöll Östman också den regionala och sektoriella arbetskraftsbristen. Bland annat inom metallindustrin är det brist på yrkeskunnig arbetskraft. Paradoxalt är, att samtidigt som vi har ett stort antal arbetslösa, så har vi också många företag som inte kan utöka sin verksamhet på grund av brist på arbetskraft. Därför behövs ökad arbetskraftsinvandring.

Ylös