Essayah och Östman kräver: Finland måste försvara sin ståndpunkt i EU:s budgetförhandlingar

20.2.2020 klo 13:17 Nyheter Merja Eräpolku

Kristdemokraterna är oroade över den totala nivån i EU:s fleråriga finansiella ram (MFF) och summan för jordbruksstöd som Finland kommer att få. KD är emot en egen budget för euroområdet.

– Finland måste försvara sin ståndpunkt i EU:s budgetförhandlingar, betonar riksdagsledamoter Sari Essayah och Peter Östman.

KD:s riksdagsledamöter lämnade in en reservation senaste fredag.

i Stora utskottet angående EU: s fleråriga ekonomiska ram (MFF), där man godkände en reviderad hållning till Finlands förhandlingsmål.

I sin reservation kräver kristdemokraterna att:

– Finland måste se till att den totala nivån på budgeten inte ökar, utan man ska försöka behålla den på 1% av BNP, och hålla fast vid att Finlands andel inte ökar, säger kristdemokraterna Essayah och Östman.

– Finland bör inte heller acceptera nedskärningar i jordbruksstöden. Finansieringen kan hittas på andra håll inom den finansiella ramen bla. genom att ta bort anpassningen av medlemsavgifterna för vissa medlemsstater och budgetinstrumentet för att främja konvergens och konkurrenskraft som ingår i reformprogrammet samt genom att slopa inrättandet av en egen budget för euroländerna.

– Medlemsstaternas strukturreformer kan stödjas mer lämpligt och effektivt än det som föreslagits genom att förstärka villkoren och effektiviteten för befintlig sammanhållningsfinansiering och kanalisera resurserna på ett sätt som bidrar till en sund anpassning av ekonomiska strukturer. Essayah och Östman betonar att inom systemet för egna medel är det mest tydligt att stödja behållandet av egna medel.

EU:s ledare samlas i dag för att diskutera unionens långsiktiga budget i Europeiska rådets extraordinära råd 2021–2027. Premiärminister Sanna Marin (sd) som företräder Finland vid mötet gav Stora utskottet sin preliminära rapport om mötet förra fredagen.

Europeiska rådets presentation baseras till stor del på det ram som utarbetades vid finska ordförandeskapets. Sari Essayah är bestört över att det finska ordförandeskapet har främjat ett antal projekt som syftar till att fördjupa EMU.

– Förslaget till egen budget för euroområdet innebär ett Europa med två hastigheter och sätter EMU i spetsen för unionens fördjupningsprocess. Det är också helt klart att Finland, som nettobetalare, kommer att möta nya kassahål om förslaget realiseras.

– Eurobudgeten är avsett att stödja euroområdets konkurrenskraft och omstrukturering. Själva syftet är i princip problematisk. Varför ska andra länder betala för strukturreformer, som är medlemsstaternas egna ansvar? Å andra sidan, om regeringen byts i en medlemsstat, kan man då ändra sin politik eller är det kommissionen som bestämmer över medlemsstatens politik, undrar Essayah, särskilt gällande det förslag som Frankrike främjar.

Ylös