KD föreslår språktillägg till arbetsmarknadsstödet för att uppmuntra invandrarnas sysselsättning

25.2.2020 klo 13:14 Nyheter Merja Eräpolku

Enligt kristdemokraterna behövs ett ekonomiskt incitament för invandrare att skaffa sig bättre språkkunskaper, så att de lättare kan komma in i arbetskraften och bli av med stödberoendet. KD presenterar sin lagmotion om språktillägg till arbetsmarknadsstödet i riksdagens plenum i dag 25.2. Liknande åtgärder har tagits i bruk i andra nordiska länder redan tidigare.

Vårt socialskyddssystem utesluter invandrare från arbetslivet och passiverar människor till stödberoende,” säger Sari Essayah, ordförande för KD.
Finlands konstitution begränsar alternativen för förändring av socialskyddet. Till exempel kan inkomststödet för invandrare halveras, såsom man gjort i Danmark, där språktillägget är i användning.

– Den lösning som Kristdemokraterna föreslår kommer att uppmuntra alla som får arbetsmarknadensstöd att bevisa sina kunskaper i finska eller svenska och därmed få högre bidrag. Arbetsmarknadsstödet sänks för alla, inklusive infödda finländare. Sen får alla som fyller kraven att få språktillägg. Detta kommer inte att diskriminera någon del av befolkningen, säger Sari Essayah, den första undertecknaren av propositionen.

– Språkkunskaper kan bevisas, till exempel genom grundskolebetyg eller genom att delta i samma allmänna språkutbildning som en sökande av finskt medborgarskap måste klara av.

Socialdemokratiska regeringarna i Sverige och Danmark har vågat utveckla socialskyddet i sina länder. Vi erbjuder denna lösning till regeringen, liksom hela vår sporrande grundtrygghetsmodell.

Över 20 procent av arbetsmarknadsstödet går till utländska medborgare i dagsläget. Andelen är stort då bara fem procent av befolkningen i Finland är utländska medborgare.

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (LM 1/2020 rd) finns tillgänglig på riksdagens hemsida

Ylös