KD uppmanar regeringen att klargöra Finlands politik i asylsökandekrisen

11.3.2020 klo 10:37 Nyheter Merja Eräpolku

Regeringens linje gällande Finlands politik gällande situationen i Grekland har varit oklar och ministrarnas uttalanden motsägelsefulla. Kristdemokraterna kräver att regeringen klargör Finlands politik. Framför allt har inrikesminister Maria Ohisalos och kanslichefen Kirsi Pimiäs kommentarer orsakat förvirring om Finlands politik.

Greklands åtgärder för att stänga gränserna är acceptabla, eftersom landet och samtidigt EU som helhet är utsatt för hybridpåverkan av Turkiet. Turkiet utnyttjar människor från olika länder som har kommit till dess territorium. Turkiet har till och med transporterat folk till de grekiska gränserna.

KD anser att EU:s yttre gränskontroll måste stärkas och de EU-länder som är under det största trycket, måste ges nödvändigt stöd för att kontrollera sina yttre gränser.

Inrikesministeriet har sagt att Finland under inga omständigheter kommer att stänga sin gräns, som Grekland nu har gjort, men kommer alltid att välkomna alla asylsökande. Enligt KD:s uppfattning är detta fel signal. Invandringspolitiken får inte vara hjärtlös eller naiv.

I åratal och som det enda partiet, har KD konsekvent motarbetat användningen av överföringsmekanismen inom EU. Fokus bör flyttas till kvotflyktingssystemet snarare än det okontrollerade inresandet och den ineffektiva asylprocessen. Detta kommer att hjälpa de mest utsatta människorna direkt från FN-styrda flyktingläger.

Kristdemokraterna samtalade om deltagande i Sannfinländarnas interpellation om regeringens asylpolitik. Riksdagsgruppen beslutade dock att inte delta eftersom grupperna inte kom överens om innehållet i texten. KD-gruppen kommer att ge en egen misstroendeförklaring i riksdagens debatt om frågan.

Ylös