Politisera inte coronaviruset

2.3.2020 klo 09:38 Kolumner Peter Östman

Under de senaste veckorna har allt flera coronavirusfall konstaterats runtom i Europa. De senaste dygnen har också några fall uppdagats i Finland.

I Finland har vi i långa tider förlitat oss på våra myndigheter och expertis inom den offentliga sektorn. Dagens nya mediakanaler, framförallt de sociala medierna, bjuder på nya informationsmöjligheter. Kan man lita på allt som sägs och skrivs?

I takt med att coronaviruset sprids accelererar också informationsflödet. Det leder lätt till spekulationer, som dels kan bygga på fel information, dels rädsla och misstroende.

Jag väljer att tro på våra hälsovårdsmyndigheter. Att de har koll på läget. I Finland är det institutet för hälsa och välfärd, THL, som tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet, som har det yttersta ansvaret för informationen och uppföljningen. Just nu vet man inte all bakgrund till virusets uppkomst och det är ännu svårt att förutse virusets följdverkningar. Därför kan man också förstå att folk känner oro och har många frågor.

Statsminister gav på torsdagen riksdagen en upplysning om Finlands beredskap för den eventualitet att coronaviruset sprids. Upplysningen och diskussionen var nödvändig och konstruktiv.

För någon dag sedan möttes regeringens minstrar med ironi efter att de poängterat betydelsen av en god handhygien för att minska smittorisken. Faktum är att i detta läge var det en nödvändig och bra påminnelse. Samma råd ger också alla sjukvårdsexperter vid olika epidemier.

Torsdagens diskussion i riksdagen var för första gången på länge god och visade på samstämmighet. Det behövs, speciellt nu i den situation. Jag tror att alla inser allvaret. Vi följer noggrant med och tar lärdom av eventuella misstag som man eventuellt gjort i andra länder.

Ingen har ännu all fakta på hand gällande coronaviruset. Därför är det viktigt med en god dialog och en transparent samt tydlig information. Framför allt ska man inte politisera frågan. Det skapar bara utrymme för panik och hysteri. Istället för beskyllningar behövs ett bra samarbete. Jag hyser tilltro för den finländska sjukvården och hälsovårdsmyndigheternas agerande, samt ger regeringen ett gott betyg för hur de hanterat ärendet.

Peter Östman
Riksdagsledamot, KD

Ylös