”Ge oss idag vårt dagliga bröd”

14.4.2020 klo 11:58 Kolumner Peter Östman

Jordbrukarna har med fog varit oroade för hur arbetet ska skötas då de viktiga säsongsarbetarna från utlandet inte kan ta sig till Finland i och med de stängda gränserna. På torsdagen godkände riksdagen regeringens förslag som ska garantera tillgången av utländsk arbetskraft. Regeringens proposition var bra och nödvändig. Det löser inte problemet bestående, men underlättar åtminstone i den akuta krisen.

Under de senaste 20 åren har Finland haft årligen ett behov av ca 16000 säsongsarbetare inom lantrbruksnäringarna. Till stora delar har arbetskraften varit utländsk. Lantbruksföretagarna har varit ytterst oroade över situationen. I den uppkomna situationen har den skriande arbetskraftsbristen hotat bl.a. vårsådden. Hittas ingen snar lösning är det till och med ett hot för en del av livsmedelsindustrin. Hur har vi kommit i ett så prikärt läge?

Har vi månne uppnått en sådan välfärdsnivå, med hjälp av en effektiv exportindustri, så att dagens unga inte mera är beredd att jobba fysiskt inom lantbruks- och trädgårdsarbete. Anser dagens unga att det inte lönar sig att plocka jordgubbar med en timlön på under 10 euro?
Man kan förstå att lantbruksföretagarna under de senaste åren gått in för att rekrytera utländsk arbetskraft. Det tar tid att lära upp arbetskraften och många av utlänningarna återkommer gärna år efter år. De är både motiverade och erfarna. Exempelvis en Ukrainare kan under en säsong tjäna betydligt mera än som lärare under vintermånaderna i hemladet.

Koronakrisen har på ett konkret sätt gett renässans åt orden i Fader vår bönen, ”Ge oss idag vårt dagliga bröd”. Arbetet måste utföras av någon om vi ska mat på bordet. Endera ska arbetet utföras av mänskor, eller maskiner. Det enda hållbara sättet att trygga vår försörjningsberedskap är att slå vakt om den inhemska livsmedelsproduktionen, att slå vakt om inhemsk arbetskraft, samt att öka andelen av inhemsk teknologi. Sist och slutligen är det fråga om på vilket sätt skall vi fostra den yngre generationen och inställningen till arbetande.

Vi får hoppas att vi lyckas trygga den största andelen av årets jordbruks-, bär- och grönsaksskörd. Med hjälp av både inhemsk och utländsk arbetskraft. Man får ocskå hoppas att stunderande och permitterade skulle, efter en 20 årig paus, söka jobb som säsongarbetare inom lantbruksnäringarna.

Just nu verkar det som om flera unga än under tidigare år sökt sommarjobb inom jordbrukssektorn. Det är positivt om vi lyckas fostra våra ungdomar till att all typ av arbete är viktigt. Flit och mångsidighet är ett bra startkapital för den framtida yrkeskarriären. Hoppas att den nyrönta uppskattningen för jordbruksarbetet är bestående, så att vårt lands försörjningsberedeskap kan tryggas.

Peter Östman, riksdagsledamote

Ylös