Benita Finne, Pedersöre: ”Jag vill framhålla föräldraskapets betydelse och värna om ett gott samarbete mellan landsbygd och stad”

24.4.2020 klo 17:11 Artiklar Kristiina Kunnas

– Jag vill på allt sätt stärka föräldraskapet och få alla föräldrar att inse att de är de viktigaste personerna i sina barns liv, säger Benita Finne, fullmäktigeledamot i Pedersöre och ordförande för kultur och idrottsnämnden.

Benita Finne hade redan tidigare fått förfrågningar om att ställa upp i kommunalvalet.

– Några partier frågade mig, men jag ställde slutligen upp som kandidat för Kristdemokraterna. Värderingarna var avgörande, konstaterar Finne.

Benita Finne hör till den generation vars föräldrar byggde upp det efterkrigstida Finland.

–  Själva upplevde de också krigstiden: min far ute i kriget och min mor på hemmafronten, berättar Finne.

Finne växte upp på landet tillsammans med sina föräldrar och två äldre bröder. Föräldrarna utförde ett tungt arbete med långa dagar. Pappan var lastbilschaufför och mamman köksa på en personalmatservering. Till allt detta kom förstås även hemmaarbetet.

– Min mor var också i över 30 år ordförande för Bennäs bönehusförening och dessutom i många år ordförande för byns hembygdsforskare. Jag är glad över att hon på ett mångsidigt sätt fick använda sina gåvor, säger Finne med tacksamhet.

Benita Finne har en lång karriär bakom sig som klasslärare och studiehandledare. Den kommunala beslutsfattaren, med intresse för naturen, historia, människor samt musik och körsång, är redan pensionär.

På grund av coronakrisen har av helt naturliga orsaker hobbyer och många aktiviteter gått i stå denna vår. Resor har avbokats och planer har ändrats. Vänner och släktingar kan man inte träffa.

–  Men behovet av bibelläsning och bön har istället vuxit, berättar hon.

Finne blev fullmäktigeledamot i Pedersöre efter flera förfrågningar och överväganden.

– Kristdemokraternas värderingar påverkade mitt slutliga beslut, berättar hon.

Hon har några viktiga målsättningar. Den ena är stödet till föräldrar och den andra försvarandet och bevarandet av kristendomens ställning i samhället.

– I olika sammanhang har jag framhållit detta, berättar Finne.

Om familjen mår bra, mår samhället bra.

Hon påminner om hur viktiga föräldrarna är för barnens välbefinnande.

– Jag vill på allt sätt stärka föräldraskapet och få alla föräldrar att inse att de är de viktigaste personerna i sina barns liv. Familjen sörjer för för barnens mest centrala grundbehov, först sedan kommer daghem och skola, påpekar Finne.

– Om familjen mår bra, mår samhället bra.

Benita Finne har fungerat som lärare i svenska skolor och som hemmahörande i svenska Österbotten just aldrig behövt använda finska.

– Jag har inte lärt mig finska flytande, eftersom regionen är så starkt svenskspråkig. Min önskan är att Kristdemokraterna som ett tvåspråkigt parti skulle ha mera svenskspråkigt material.

Finne bor på landsbygden och lyfter också fram betydelsen av samarbete mellan stad och landsbygd.

– Utan landsbygden och dess matproduktion skulle inte heller städerna klara sig.

Finne ser ett klart samband mellan kristendom och välstånd. Hon citerar Carsten Anckar, professor vid Åbo Akademi, som konstaterar att det är ett faktum att demokrati har haft svårt att få fotfäste i länder med andra religioner än kristendom.

– Om vi vill lyckas som demokrati och bevara vårt välstånd måste vi värna om kristendomen i vårt land, påpekar Finne.

 

Benita Finne, Pedersöre

• fullmäktigeledamot och ordförande för kultur- och idrottsnämnden
• 62-årig klasslärare och studiehandledare, pensionär
• bor i Bennäs
• gillar mänskomöten och har som hobbyer – under normala förhållanden – körsång i                kammarkör, resor, historia och naturen

 

Ylös