Daniel Svenlin, Larsmo: ”Jag har alltid haft ett politiskt intresse – KD var ett enkelt val”

4.5.2020 klo 17:31 Artiklar Kristiina Kunnas

Daniel Svenlin jobbar som företagare och är fullmäktigeledamot och styrelseledamot i Larsmo Kommun. – Jag blev medlem i KD redan som 18-åring och när jag sedan som 21-åring fick förfrågan om att ställa upp som kandidat i kommunalvalet så var det ett enkelt val, berätter Svenlin.

1. Hur ser ditt liv ut i dag?

Jag är gift med Linnea och vi har två barn, 7 år och 4 år. Vi bor i ett nybyggt egnahemshus i Larsmo.

Jag jobbar som företagare och är aktiv inom kommunpolitiken i Larsmo. På fritiden tycker jag om att umgås med familjen, läsa böcker och motionera.

Tidigare spelade jag även innebandy på hobbynivå men jag slutade för ca ett år sedan för att få mera tid för det som är viktigt i livet.

2. Berätta om din bakgrund & barndom.

Jag är född och uppvuxen i en storfamilj på landsbygden i en livskraftig by som heter Näs. Det fanns många jämnåriga i byn och gemenskapen var bra. Kort sagt kan man säga att jag hade en lycklig och trygg uppväxt.

Min uppväxt miljö vart enspråkigt svensk vilket kan ses både som en rikedom och som en liten utmaning.

3. Vad fick dig lockad med som kandidat och in i politiken?

Jag har alltid haft ett politiskt intresse. Som barn läste jag mycket böcker och historia var ett favoritämne i skolan. Via detta bekantade jag mig tidigt med olika ideologier  och detta gjorde även att jag blev intresserad av samhället och politiken. Jag blev medlem i KD redan som 18-åring och när jag sedan som 21-åring fick förfrågan om att ställa upp som kandidat i kommunalvalet så var det ett enkelt val.  Valet gick över förväntan och jag blev invald och fick även en plats i kommunstyrelsen. På den vägen har det fortsatt och i valet 2017 fick jag förnyat förtroende.

4. Hur upplever du den finländska regeringens politik, där glesbygdens och på landsbygdens folk bestraffas?

Om man vill kritisera regeringen är det väl främst den ekonomiska politiken som bör kritiseras. Budgeten har ett underskott på två miljarder. Regeringens målsättning att nå upp till 75% sysselsättning är inte heller trolig. Hittills har konkreta åtgärder för att förbättra sysselsättningen lyst med sin frånvaro. Inte bara oppositionen utan såväl Europa kommisionen som IMF  har tvivlat på att regeringen kommer att få budgeten i balans till 2023.

Hittills har konkreta åtgärder för att förbättra sysselsättningen lyst med sin frånvaro.

Vi får hoppas att nästa regering tar utmaningarna med skuldsättningen på allvar så att vi kan lämna över en fungerande välfärd åt kommande generationer. Istället för att bara lämna dem notan för vår välfärd.

5. Hur ser du på motsättningen mellan landsbygd och tillväxtcentra i Finland?

Jag försöker att inte se någon motsättning. Att folk får välja själv var de bor är en rättighet som är värd att försvara. Verkligheten är nog ändå att en stor del av Finland sakta håller på att avbefolkas eftersom folk flyttar in till städerna för att studera eller arbeta.

Jag tror ändå att intresset för att bo på landsbygden kommer att öka i framtiden. Nu går utvecklingen mer och mer mot att man inom allt fler arbeten har möjlighet att arbeta på distans. Detta kan i framtiden även leda till att allt färre personer behöver flytta in till städerna för att kunna försörja sig. Infrastruktur och vägnätet är viktig för att Finlands skall hållas livskraftigt och konkurrenskraftigt. Därför är det viktigt att även landsbygden ser vikten av stora satsningar i tillväxtcentrumen. På samma sätt bör också tillväxtcentrumen förstå att även de blir lidande av bristande infrastruktur på landsbygden.

6. Vilka råd skulle du ge kristdemokraterna / andra beslutsfattare?

Lite med glimten i ögat kan man säga ”Ta exempel av Larsmo!”

Regeringens målsättning om att landets sysselsättningsgrad skall upp till 75% anses ibland nästan utopisk. I Larsmo var den ändå redan år 2017  83,8%. Siffrorna borde ligga ungefär på samma nivå även för efterföljande åren.

Larsmos inkomstskattesats borde även vara lägst i landskapet, 19,5%.

Iltalehti utsåg 2018 Larsmo till den lyckligaste kommunen i landet.

Vad kan då detta bero på? Tja, så vitt jag vet så finns det väl bara en kommun i landet där KD är största parti.

 

Daniel Svenlin, Larsmo

• företagare
• 28 år
• gift och har två flickor Wenla 7 år och Minelle 4 år
• styrelseledamot i Larsmo kommun
• planläggninsgsektionens ordförande i Larsmo kommun
• fullmäktigeledamot i Larsmo Kommun
• fullmäktigeledamot i Vasa sjukvårdsdistrikt – som enda KD:are
• tycker om: läsa böcker och motionera; främst löpning/joggning

Linnea och Daniel Svenlin.

Ylös