KD:s riksdagsgrupp kräver omfattande corona-testning av befolkningen – möjlighet till antikroppstest måste också tillhandahållas

28.4.2020 klo 12:09 Nyheter Merja Eräpolku

Den Kristdemokratiska riksdagsgruppen kräver omfattande corona-testning och användning av munskydd på offentliga platser innan större restriktioner kan lindras. Gruppen föreslår en teststrategi som innebär stegvis masstestning av den vuxna befolkningen.

Även om det finns osäkerhet i testresultaten har omfattande corona-tester spelat en viktig roll i de länder där epidemin effektivt har minskat. Diagnostisk noggrannhet kan ökas genom att kombinera PCR- och antikroppstester.

Ökandet av testning ska inledas med alla som exponerats, personal i kritisk ställning som har milda symptom, personer som är i kontakt med de som är i riskgrupper och personer som hör till riskgrupper. Det uppskattas att majoriteten av corona-infektioner kommer från asymptomatiska virusbärare, varför det är viktigt att även asymptomatiska personer testas.

Kristdemokraterna har föreslagit ytterligare anslag i tilläggsbudgeten än regeringen för testande och skyddsutrustning, samt användning av mobila testenheter. Testningen är inriktad på storstadsområdet. I glest befolkade områden har människor inte sökt sig till tester i samma grad, utan har istället stannat hemma med symtom. Offentliga och privata aktörer måste samarbeta effektivt för att utföra tester.

Tröskeln till corona-testning är fortfarande hög, eftersom testandet kräver remiss av en läkare. Det har lett till att det har det varit färre som sökt sig till testen än kapaciteten att genomföra dem. Auktorisation av en sjuksköterska bör vara tillräcklig för att testas. Det finns också ett behov av bättre information om testmöjligheter.

Förutom PCR-test måste antikroppstest också bli bättre tillgängliga när kapaciteten tillåter det. Då kan man identifiera personer som haft viruset men som inte har behövt vård och därför inte testats. Antikroppstestandet ska påbörjas hos vårdpersonal och personer som arbetar inom andra socialt kritiska arbetsområden.

För att hålla tillbaka epidemin bör människor även fortsättningsvis undvika närkontakter, hålla god hostnings- och handhygien och hålla händerna borta från ansiktet. Användande av munskydd borde tas i bruk när man vistas på offentliga platser.

Ylös