Östman: EU måste satsa på konfliktförebyggande

7.5.2020 klo 10:01 Nyheter Merja Eräpolku

Den Kristdemokratiska riksdagsgruppen stöder Finlands deltagande i den tyskledda EU-stridstruppen som inleder sin beredskapsperiod i juli. Stridstruppen ger EU möjlighet att snabbt svara på eskalerande kriser och katastrofer.

– Detta kräver ett lämpligt ansvarsområde och politiskt samförstånd mellan EU: s medlemsstater. Stridsgruppernas användbarhet, effektivitet och förmåga att arbeta tillsammans bör förbättras ytterligare genom träning, eftersom enheterna har mycket olika prestanda och deras lämplighet för olika uppgifter varierar mycket, sa riksdagsledamot Peter Östman i sitt gruppanförande i riksdagen idag.

KD ser ett behov av att flytta fokus till civilkrishantering och utbildning. Enligt Östman måste man under de kommande åren också uppmärksamma den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och utvecklingssamarbetet och en bättre integration.

– Konfliktförebyggande är effektivare än att hantera kriser som redan eskalerat. EU bör intensifiera sina ansträngningar för att förebygga och hantera grundorsakerna till konflikter och kriser, säger Östman.

– Coronaviruspandemin har inneburit en svår utmaning för hela världen. Med tanke på de senaste händelserna är det ännu viktigare att investera i internationellt samarbete, vaccin- och läkemedelsforskning. Det är viktigt att man inom EU följer utvecklingen av sjukdomssituationen och förberede sig för eventuella behov av hjälp, fortsätter Östman.

Ylös